55 năm Mẹ Suốt hi sinh và 20 năm tượng đài Người Mẹ Anh hùng

Mẹ Suốt, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Suốt, sinh 1908, được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 1967, hi sinh năm 1968.

b1vh1ad-1690082290.jpg

Tác giả cạnh tượng đài Mẹ Suốt Anh hùng bên sông Nhật Lệ (Quảng Bình).

Sinh thời, trong những năm Không quân Mỹ đánh phá ác liệt Khu 4, trung bình mỗi năm Mẹ Suốt đưa khoảng 1.400 chuyến đò chở bộ đội, Thương binh, Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và hàng hóa qua sông Nhật Lệ...

Năm 2003, tượng dài người mẹ Anh hùng được khánh thành bên sông Nhật Lệ.

Tháng 7 tri ân, tôi may mắn được về đây đúng dịp kỷ niệm 55 năm Mẹ Suốt hi sinh và 20 năm tượng đài người Mẹ Anh hùng...

Đồng Hới, 23/7/2023

BÊN TƯỢNG ĐÀI MẸ SUỐT

Ngỡ như những chuyến đò đầy

Vẫn còn vượt sóng đêm ngày qua sông...

Bao nhiêu bom đạn, bão dông

Cũng không ngăn được tấm lòng yêu thương

Vì Tổ quốc, vì quê hương

Mẹ không ngần ngại chiến trường hi sinh

Từ Đồng Hới tới Bảo Ninh

Vẫn dòng Nhật Lệ Quảng Bình năm xưa

Đã bao mùa nắng với mưa

Linh hồn mẹ vẫn sớm trưa đưa đò

Mẹ ơi sóng cả gió to

Làm sao chở hết nỗi lo chất chồng?

Bao người con đã qua sông

Vẫy tay chào mẹ mà không trở về...

Đồng Hới, 23/7/2023

Đ.V.H

Trái Tim Người Lính