Việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp là vấn đề mới và khó

Trần Anh Tuấn

26/03/2023 18:13

Theo dõi trên

Đó là chia sẻ của ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại Hội nghị: “ Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” vừa được tổ chức.

Hội nghị Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam được Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương cùng  phối hợp tổ chức. Tham dự  và chỉ đạo hội nghị có các ông: Lê Quốc Minh; Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương; Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và thương mại Việt Nam.

image001-1679829146.jpg
Ông Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Quốc Minh nêu rõ, trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các thành phần kinh tế khác xa so với thời kỳ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp nên cần được tiếp tục nghiên cứu đổi mới. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực kinh tế vừa đảm bảo tôn trọng các quy luật kinh tế thị trường, vừa phát huy đầy đủ vai trò chức năng quản lý của Nhà nước giữ vững định hướng XHCN là vấn đề lớn cần quan tâm giải quyết.

Do đó vai trò vị trí lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng ngày càng trở nên quan trọng. Sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với mọi thành phần đặc biệt trong khối doanh nghiệp bao gồm cả khu vực kinh tế tư nhân trở thành nhu cầu cấp thiết không chỉ bằng đường lối, chủ trương và thể chế thành luật pháp chính sách mà bao hàm cả xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.

 Ông Lê Quốc Minh  nhấn mạnh, sự phát triển Đảng vừa góp phần định hướng tháo gỡ những khó khăn tạo môi trường thuận lợi thông thoáng bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, xoá bỏ tư tưởng kỳ thị phân biệt từ đó quy tụ khơi dậy khát vọng giải phóng và huy động các nguồn lực to lớn của các thành phần kinh tế để phát triển đất nước, vừa kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những bất cập, hạn chế, tiêu cực, làm lành mạnh hóa  kinh tế, tổ chức cộng đồng trong khối doanh nghiệp. Trong quỹ đạo chung của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển.

Ông Minh cũng cho biết từ năm 1996 đến nay, Đảng ta ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, như Chỉ thị số 07-CT/TW, Quy định số 15-QĐ/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW,…

Tuy nhiên, ông Lê Quốc  Minh cũng thẳng thắn  nhìn nhận, việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp là vấn đề mới và khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nên còn nhiều hạn chế, bất cập, thậm chí tồn tại không ít mâu thuẫn, xung đột, rào cản chưa được giải quyết thấu đáo, với nhiều ý kiến tranh luận khác nhau cả về lý luận và thực tiễn.

Tại Hội nghị đã có nhiều tham luận của các đại biểu đề cập đến những khó khăn bất cập trong việc phát triển đảng trong doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc trong công tác chỉ đạo lãnh đạo. Đồng thời nhiều đại biểu cũng đã nêu lên một số kinh nghiệm, những giải pháp khắc phục những khó khăn, bất cập. Đặc biệt các đại biểu khẳng định vai trò quan trọng của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

image002-1679829172.jpg

Khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo “Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” tại Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), đồng chí Đào Xuân Vũ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, Viettel không hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên mà đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Tập đoàn, là doanh nghiệp nhà nước duy nhất thực hiện theo cơ chế này. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng với phương châm “ở đâu có nhiệm vụ quốc phòng an ninh, sản xuất kinh doanh, ở đó có sự lãnh đạo của tổ chức đảng”.

Ông Trần Quang Dũng, Trưởng Ban truyền thông Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, trong mỗi doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức Đảng là hạt nhân chính trị, thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh. Đặc biệt, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước giúp bảo đảm được “tính Đảng” trong thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp. Đó là chuẩn mực đạo đức kinh doanh, là tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội.

Ông Dũng cũng khẳng định để thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, phải là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời ông Dũng chia sẻ và bày tỏ trong doanh nghiệp, tổ chức Đảng có vai trò lãnh đạo toàn diện, nên người đứng đầu và cấp ủy đảng có trách nhiệm và vai trò quyết định đến thành công của doanh nghiệp nên cần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng, phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Nhấn mạnh vai trò của của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đặc biệt ngay tại chính cơ quan Ngân hàng Vietcombank, ông Đỗ Việt Hùng, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank cho rằng: Xác định công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, thường xuyên, liên tục, là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo nền tảng vững chắc giúp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao nên Đảng bộ Vietcombank luôn chú trọng thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo. Đồng thời triển khai toàn diện các mặt công tác; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh; chú trọng công tác xây dựng Đảng đi đôi với chỉnh đốn Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo.

 Từ thực tiễn của chủ doanh nghiệp tư nhân tâm huyết với công tác đảng, Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm đất Việt, chia sẻ, ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty, Ban lãnh đạo đã thống nhất đề xuất được thành lập chi bộ trong doanh nghiệp. Nguồn phát triển đảng viên đều từ tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn và giữ vị trí nòng cốt trong doanh nghiệp. Đó cũng là động lực để thu hút lao động trẻ hướng về tổ chức đảng, bởi họ ý thức được đó là tổ chức của những người ưu tú.

Từ góc độ cơ quan báo chí, chỉ đạo tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Hà Nội Mới cho rằng, muốn phát triển được nền kinh tế tư nhân thì tổ chức đảng phải đóng vai trò tích cực trong định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Báo chí tham gia tích cực qua việc phát hiện, biểu dương kịp thời các chủ doanh nghiệp tư nhân là đảng viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương. Báo chí cần trở thành “cầu nối” hiệu quả chuyển tải quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cách làm của cấp ủy, đồng thời phản ánh khó khăn trong công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài nhà nước để kịp thời tháo gỡ.

Kết luận hội thảo, ông Lê Quốc Minh đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy hiệu quả công tác phát triển Đảng, cơ sở đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Về phía các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ thông tin một cách chính xác, kịp thời để các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện chức năng tuyên truyền, định hướng. Đồng thời, các cơ quan thông tấn, báo chí và người làm báo trong cả nước cần đẩy mạnh thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức người làm báo; hạn chế tối đa những thông tin lệch lạc làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Bạn đang đọc bài viết "Việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp là vấn đề mới và khó" tại chuyên mục Thời cuộc. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com