Tuyên Quang: Xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) phấn đấu thực hiện 10 tiêu chí còn lại về xây dựng nông thôn mới

Thái Sơn

23/04/2023 14:46

Theo dõi trên

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) mới hoàn thành 9/19 tiêu chí. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại đang là bài toán khó đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã vùng cao này.

tram-y-te-xa-ngoc-hoi-duoc-xay-dung-khang-trang-1682228372.JPG
Trạm y tế xã Ngọc Hội được đâu tư xây dựng khang trang

Ngọc Hội là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào trồng cây ngô, cây lúa, dân trí không đồng đều, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế, thu nhập bình quân mới đạt 48 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 13%. Xuất phát điểm thấp, khi bước vào xây dựng nông thôn mới, Ngọc Hội gặp không ít khó khăn, đó là: Cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, dân cư phân bố rải rác, tỷ lệ hộ nghèo cao... Các tiêu chí khó thực hiện là: Thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở dân cư, đường giao thông nông thôn... Trong đó, đường giao thông nông thôn mới cứng hóa được hơn 31/44 km đường ngõ xóm, trục bản, liên bản; đường nội đồng  5,72/11,29 km việc huy động sự đóng góp của người dân hạn chế. Trụ sở trạm y tế xã được xây dựng khang trang , số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 80%...

Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung  kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã và Ban phát triển nông thôn các bản, phân công trách nhiệm cụ thể đối với  từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Trên cơ sở rà soát các tiêu chí, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí trong thời gian cụ thể. Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch nông thôn mới; xây dựng kế hoạch chi tiết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Bên cạnh đó Ngọc Hội tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của nhà nước để đầu tư xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn...

Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho nhân dân, tạo điều kiện để thực hiện các tiêu chí khác, là nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được Đảng bộ, UBND xã Ngọc Hội chú trọng chỉ đạo. Trong đó, định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, gắn với việc tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

Xã Ngọc Hồi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng diện tích khai hoang lúa ruộng bậc thang. Xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Phấn đấu đến hết năm 2023, Ngọc Hội thực hiện 10 tiêu chí còn lại về xây dựng nông thôn mới gồm: Y tế; tổ chức sản xuất; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Ngọc Hội rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, địa phương để về đích nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra.

Bạn đang đọc bài viết "Tuyên Quang: Xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) phấn đấu thực hiện 10 tiêu chí còn lại về xây dựng nông thôn mới" tại chuyên mục Nông nghiệp - Nông thôn. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com