Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới

X.V (tổng hợp)

05/11/2023 15:14

Theo dõi trên

Sáng 5/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình mới.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành trong cả nước. 

Từ đầu năm 2023 đến nay toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy, làm chết 134 người, làm bị thương 101 người, về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền gần 230 tỷ đồng và 207 ha rừng. Trong đó, xảy ra 50 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy chung cư mini ngày 12/9/2023 tại Thanh Xuân, Hà Nội làm chết 56 người, 37 người bị thương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn phân tích, góp nhiều ý kiến đánh giá về tình hình, kết quả, hạn chế, tồn tại, khó khăn, chỉ ra nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. 

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Đại hội XIII của Đảng xác định “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”; tiếp tục nhận thức sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, trong có Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã Chỉ thị 01/CT-TTg của về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình mới.

b1-thu-tuong1-051123-1699171779.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Ảnh: TTXVN

 

Thủ tướng đánh giá, về cơ bản, các cấp, các ngành, các địa phương, nòng cốt là lực lượng Công an đã nghiêm túc quán triệt, quyết liệt tổ chức triển khai chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đạt một số kết quả nổi bật. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, làm cơ sở chính trị, pháp lý cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày càng hoàn thiện.

Cả nước tiến hành tổng rà soát, kiểm tra 100% nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ; công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Toàn quốc có nhiều mô hình, sáng kiến phá huy hiệu quả, với hơn 40 nghìn mô hình Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy; gần 50 nghìn mô hình Điểm chữa cháy công cộng; vận động hơn 11 triệu hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, 3 triệu hộ gia đình mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai…

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện quyết liệt hơn, đã kiểm tra gần 190.000 lượt cơ sở; phát hiện 67.000 tồn tại, thiếu sót và kiến nghị khắc phục; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 8.500 trường hợp. Lực lượng Công an, trong đó lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Nhờ đó, đã hạn chế được thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn, trực tiếp cứu được gần 900 người; bảo vệ tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng và cứu được tài sản trị giá gần 270 tỷ đồng trong các vụ cháy.

 Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả mà các Bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng đã đạt được trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thời gian qua, đã đóng góp tạo môi trường an ninh, an toàn, sự bình yên cho cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có lúc, có nơi chưa hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, trật tự xây dựng chưa nghiêm, điều này thấy rõ trong các vụ cháy chợ, quán karaoke, chung cư “mini”... Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiệu quả chưa cao; một bộ phận người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của phòng cháy, chữa cháy; một số bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ được giao còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ, chưa có những kết quả cụ thể, nhất là ban hành các quy chuẩn, hướng dẫn...

Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân của thực tế trên, một phần do công tác chỉ đạo của cấp ủy và quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có lúc, có nơi còn buông lỏng, thiếu hiệu lực, hiệu quả; công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy chưa đủ mạnh; công tác xây dựng chính sách pháp luật chưa kịp thời và công tác kiểm tra giám sát chưa nghiêm; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao...

Dự báo thời gian tới tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương phải thực sự trăn trở, trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền vận động, hướng dẫn, nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm và kỹ năng của người dân trong phòng, chống cháy, nổ; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nguồn lực toàn xã hội cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu khi sự cố xảy ra. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đồng thời giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, các cơ quan, đoàn thể, địa phương; nâng cao năng lực thực thi của cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu...

Thủ tướng yêu cầu quán triệt triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với sự phát triển.

Thủ tướng chỉ đạo: “Nghiêm cấm tình trạng lợi ích nhóm, cài cắm quy định có lợi cho mình, mà bất lợi cho nhân dân, đất nước”.

Các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tuyên truyền, giáo dục, nhất là về pháp luật, kỹ năng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tập trung nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy, chữa cháy, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; củng cố các lực lượng tại khu dân cư, cơ sở. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cần quan tâm đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, về phòng cháy, chữa cháy, điện lực, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót; tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các Bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp về phòng cháy, chữa cháy; trực tiếp đối thoại, nắm bắt tình hình để có giải pháp tháo gỡ; không được gây phiền hà, khó khăn. “Chúng ta không hợp pháp hóa cho sai phạm, nhưng phải có giải pháp tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tổng rà soát các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ, trong đó phải phân loại, đánh giá cụ thể từng nhóm tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, điện lực để có giải pháp phù hợp.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cũng giải đáp các kiến nghị, đề xuất; giao nhiệm vụ cụ thể từng vấn đề cho từng Bộ, ngành. Trong đó, Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các nghị định liên quan; phối hợp với các bộ ngành rà soát, sửa đổi quy định về phòng cháy, chữa cháy, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm thống nhất trong thực hiện; nhưng không gây phiền hà, để xảy ra tiêu cực.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, đưa ra giải pháp trước mắt và lâu dài bảo đảm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra; triển khai quyết liệt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phối hợp với Bộ Công an thực hiện hiệu quả Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bạn đang đọc bài viết "Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn