Từ khóa "Kiên Giang, U Minh Thượng, Thủ tướng Chính phủ, Công bố 24 xã An toàn khu, vùng An toàn khu" :