Liên hoan thực hành Tín ngưỡng thờ mẫu Tam - Tứ phủ của người Việt tại đền Quan Hoàng Mười tổ chức tại Nghệ An

Xuân Huy

28/11/2023 15:21

Theo dõi trên

Chương trình Liên hoan thực hành Tín ngưỡng thờ mẫu Tam - Tứ phủ của Người Việt tại đền Quan Hoàng Mười là hoạt động văn hóa nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ hội Đền Quan Hoàng Mười năm 2023. Liên hoan do Viện nghiên cứu Văn hoá và Phát triển tổ chức vào ngày 4/12/2023 và 5/12/2023 (Tức ngày 22 - 23/10 Quý Mão).

t6-1678263941-1678325323-1699927553-1701159517.jpg
Nghệ nhân, Đồng thầy Lê Tuyết Nhung diễn xướng

Chương trình là dịp để các nghệ nhân, thanh đồng trong và ngoài tỉnh Nghệ An giao lưu thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu, thể hiện tài năng Hát văn, Chầu văn, từ đó nâng cao các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời cũng là dịp Góp phần quảng bá giá trị văn hóa của điểm du lịch tâm linh Đền Quan Hoàng Mười tại Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

PGS.TS Phạm Hùng Việt - Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hoá và Phát triển - Phó Trưởng Ban tổ chức cho biết: Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hiện nay, tín ngưỡng thờ Mẫu chủ yếu được cộng đồng biết tới qua khái niệm “hầu đồng”. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng đã nhấn mạnh đến vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thông qua việc kết hợp một cách nghệ thuật các yếu tố văn hóa dân gian như trang phục, âm nhạc, hát chầu văn, múa, diễn xướng dân gian trong lên đồng và lễ hội. Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ như một “bảo tàng sống” lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của người Việt. Người Việt thể hiện quan niệm của mình về lịch sử, di sản văn hóa, vai trò của giới và bản sắc tộc người. Sức mạnh và ý nghĩa của Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ chính là đáp ứng nhu cầu và khát vọng của đời sống thường nhật của con người, cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe… Đồng thời, kỷ niệm 07 năm ngày Unesco công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ” của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và mừng tiệc Quan Hoàng Mười. Triển khai công văn số 3146/BVHTTDL-DSVH ngày 23/7/2017 về chương trình hành động Quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

z4878424546982-9ee387f4f78df4386e45bc25a01dcfd3-1699928296-1701159560.jpg

Tăng cường tuyên truyền về nhận thức cho thanh đồng, đồng thầy về thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt (nghi lễ Hầu đồng là một trong những hoạt động chính). Qua hoạt động hầu đồng, giáo dục cho người dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tự do tín ngưỡng, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sức dân tộc.

Chương trình sẽ tạo sân chơi, địa điểm giao lưu cho các nghệ nhân văn hóa, người hoạt động trong lĩnh vực thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt có cơ hội giao lưu, trau dồi kỹ năng và lưu truyền hoạt động văn hóa trong nhân dân, đồng thời đây cũng là hình thức tuyên truyền hoạt động theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Ban tổ chức chương trình yêu cầu các tiết mục văn nghệ diễn xướng (hầu đồng) tham gia tại liên hoan phải có chất lượng cao; Nội dung Hầu đồng, trình tự, nghi thức vấn hầu, vai diễn, trang phục, tiết mục tham gia trình diễn đẹp, Cung văn phù hợp đúng theo tiêu chí Ban tổ chức đề ra; Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức; Chương trình phải được chuẩn bị chu đáo, phát huy tiềm năng, nguồn lực con người và lan tỏa thông điệp trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của nhân loại đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

cv-2363674575485-1701159583.jpg
Công văn của Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An chỉ đạo phối hợp tổ chức chương trình
Đơn vị tổ chức thực hiện: Viện nghiên cứu Văn hoá và Phát triển; Đơn vị bảo trợ thông tin: Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển và một số cơ quan thông tấn, báo chí khác theo kế hoạch của Ban tổ chức; Quy mô: Tại Nghệ An và một số tỉnh thành trên cả nước; Đối tượng tham gia: Các Câu lạc bộ, Cá nhân Diễn xướng, Hầu đồng trong tỉnh Nghệ An và một số tỉnh khác; Các Câu lạc bộ Chầu văn; Các Thanh đồng, Cô đồng, Cậu đồng hoạt động trong lĩnh vực thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam - Tứ phủ; Thời gian: Ngày 4/12/2023 và 5/12/2023 (Tức ngày 22 - 23/10 Quý Mão); Địa điểm: Đền Quan Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.