Hà Giang: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Khánh Phương

25/06/2021 21:53

Theo dõi trên

Ngày 25/6, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Giang khóa XVIII đã họp kỳ thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Dự kỳ họp có đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII và 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

dang-quoc-khanh-1624621773.jpg

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh (ảnh trên) đề nghị HĐND - UBND tỉnh và từng cá nhân đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII cần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần gũi, lắng nghe kiến nghị của nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân trong tỉnh; sáng suốt lựa chọn đại biểu ưu tú, đủ năng lực, phẩm chất, đủ các điều kiện bầu vào các vị trí để tiếp tục đảm đương, gánh vác trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới. HĐND tỉnh khóa XVIII cần khắc phục triệt để hạn chế của nhiệm kỳ 2016 – 2021; tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, trọng tâm nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành đúng với quy định pháp luật, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh, có tính khả thi cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu HĐND tỉnh nâng cao chất lượng các nội dung chính sách ban hành; mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật, nắm rõ quyền hạn và làm tốt trách nhiệm của mình; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri; đôn đốc, thường xuyên giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường phối hợp công tác trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể trong việc phản biện, tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Sau kỳ họp, HĐND - UBND tỉnh khẩn trương xây dựng chương trình công tác và ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp theo hướng giao nhiệm vụ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ quan thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp và phải được thể hiện bằng sản phẩm, việc làm, được nhân dân, doanh nghiệp toàn tỉnh ghi nhận.

thson250621-1624621801.jpg
Đồng chí Thào Hồng Sơn tái cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII

Các đại biểu đã bầu đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2016-2021) tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021- 2026) với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%. Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII và đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng thời, các đại biểu đã tiến hành bầu các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban các ban HĐND tỉnh.

nguyen-van-son-1624622250.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang(nhiệm kỳ 2016-2021) tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021 -2026)

Các đại biểu cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). Bầu các đồng chí Phó Chủ tịch UBND (nhiệm kỳ 2016-2021) là: Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026).

Kỳ họp cũng tiến hành bầu 19 ủy viên UBND tỉnh Hà Giang là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thay mặt Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh hứa nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri, nhân dân trong tỉnh; đoàn kết, thống nhất, dân chủ hành động vì nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy Đảng thành các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN; nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang. Tăng cường tiếp xúc cử tri; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND đã xem xét và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban MTTQ tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, thực hiện và thông báo việc thực hiện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết để giám sát theo quy định của hiến pháp và pháp luật; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh hà Giang; Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết "Hà Giang: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử nhiệm kỳ mới" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn