Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xây dựng “Chi bộ 4 tốt ”

Tiến Dũng

04/08/2022 14:51

Theo dõi trên

Chiều 4/8, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc họp triển khai xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”.

tran-viet-cuong-1659598189.jpg
 

Đồng chí Trần Việt Cường (ảnh trên) -  Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nêu rõ nội dung xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt" gồm: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ - Chất lượng sinh hoạt tốt - Đoàn kết, kỷ luật tốt - Đảng viên tốt”.

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có 6 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Phòng hành chính – Lưu trữ; Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán; Chi bộ Phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin; Chi bộ Phòng Quản trị; Chi bộ Phòng Tổng hợp và Chi bộ Nhà khách Đầm Vạc. Việc xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 để mỗi cán bộ, đảng viên trong từng chi bộ luôn nỗ lực rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2022.

chi-bo-4-tot-1659597280.jpg
 

Về nội dung mô hình “Chi bộ 4 tốt”, đồng chí Đỗ Ngọc Quang (ảnh trên) - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó  Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu Chi ủy các chi bộ lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra. Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chi uỷ và đồng chí Bí thư chi bộ luôn nghiêm túc thực hiện nêu gương, đề cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với đồng chí lãnh đạo phụ trách Phòng, đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.  Chi ủy, lãnh đạo phòng luôn sát sao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết công tác chuyên môn cũng như khả năng tập hợp, đoàn kết các đảng viên trong chi bộ để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc theo Chương trình công tác năm. Triển khai công việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng và bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ. Thường xuyên rà soát, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tránh bỏ sót, tồn đọng công việc.

ky-ket-1659599377.jpg
Đại diện các Chi bộ ký cam kết thực hiện xây dựng mô hình "Chi bộ 4 tốt"

Các chi bộ bảo đảm chất lượng sinh hoạt, duy trì đều đặn, nền nếp, thường xuyên và có chất lượng việc sinh hoạt chi bộ định kỳ, lồng ghép phong phú, đa dạng các hình thức kết hợp sinh hoạt chuyên môn, thảo luận chuyên đề, trao đổi thông tin thời sự, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên…; đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến mỗi cán bộ, đảng viên.
Trong các kỳ sinh hoạt, chi ủy các chi bộ luôn quan tâm, nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên trong công việc cũng như trong đời sống. Qua sinh hoạt chi bộ, chi ủy lồng ghép công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ nhiều kênh thông tin, phản ánh để kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; thăm dò, phát hiện được những dấu hiệu cần lưu ý, chấn chỉnh, trao đổi, định hướng tránh lệch lạc, mất phương hướng trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên… 
Các chi bộ cần nêu gương những đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng những đảng viên có ý tưởng, sáng kiến đổi mới, dám nghĩ, dám làm, đóng góp xây dựng chi bộ vững mạnh.

chi-bo-4-tot1-1659597282.jpg
Quang cảnh Hội nghị

 

Các chi bộ thực hiện đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, xác định mục tiêu chung của Đảng bộ. Cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng nội bộ cơ quan luôn đoàn kết dựa trên cơ sở bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau; thưởng, phạt công minh, chính xác; tinh thần phối hợp và chia sẻ chân thành, cầu thị.

Các chi bộ Văn phòng Tỉnh ủy phải có trách nhiệm giáo dục đảng viên, đảng viên phải luôn có mối liên hệ mật thiết với chi bộ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Các hoạt động của chi bộ mạnh tác động trở lại đảng viên, làm cho đảng viên không ngừng tiến bộ. Tất cả đảng viên trong chi bộ phải luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; giữ gìn đoàn kết nội bộ; tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia gắn kết với khu dân cư; giữ mối quan hệ gần gũi, thân thiện với hàng xóm, gia đình… 
Các Chi ủy, lãnh đạo các phòng của Văn phòng Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên trẻ, cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức, tạo động lực cũng như trao cơ hội để họ phấn đấu, thể hiện năng lực, trình độ. Thực hiện mỗi đảng viên đều trở thành người tuyên truyền giỏi, có sự tương tác, giám sát lẫn nhau, nghiêm túc thực hiện các nội dung được quán triệt. Nâng cao trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên, tăng cường kỷ luật của Đảng, củng cố phát triển mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên; nội bộ chi bộ đoàn kết, thống nhất, phấn đấu trở thành người cán bộ, công chức giỏi, người công dân mẫu mực.

Bạn đang đọc bài viết "Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xây dựng “Chi bộ 4 tốt ”" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com