Các trường THCS trên địa bàn thị xã Phú Thọ nỗ lực triển khai Chương trình GDPT 2018

Đình Thơm

19/12/2023 11:30

Theo dõi trên

Tiến sĩ Nguyễn Ánh Hoàng - Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết: Năm học 2023-2024 là năm học thứ 3 thực hiện triển khai dạy học môn Khoa học tự nhiên (KHTN), Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở cấp THCS, các trường học trên địa bàn đã chủ động, linh hoạt tổ chức dạy học tốt. Tuy nhiên đây là nội dung mới, khó nên vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn.

dt1-6-1702958842.pngTiết học KHTN tại Trường THCS Văn Lung.

 Bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn KHTN, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở bậc THCS, các trường học đã phân công giáo viên bảo đảm sự phù hợp về chuyên môn được đào tạo của giáo viên với nội dung được phân công; xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt về thời gian, địa điểm thực hiện các mạch nội dung hoặc các chủ đề của chương trình. Đối với kiểm tra thường xuyên, giáo viên dạy nội dung nào kiểm tra, đánh giá nội dung đó. Hiệu trưởng phân công giáo viên chủ trì phụ trách môn học ở mỗi lớp phối hợp cùng với giáo viên môn học ở lớp đó thống nhất điểm đánh giá thường xuyên, bảo đảm số điểm đánh giá theo quy định, tổng hợp điểm, ghi điểm, nhận xét vào sổ theo dõi, đánh giá học sinh, học bạ…

Hiểu rõ vai trò của môn KHTN trong Chương trình GDPT mới, đội ngũ giáo viên Trường THCS Văn Lung đã nỗ lực, sáng tạo và tăng cường đổi mới phương pháp dạy học để phát triển năng lực của học sinh. Bên cạnh chú trọng chọn, cử giáo viên có năng lực, kinh nghiệm giảng dạy tham gia tập huấn đầy đủ các nội dung của Chương trình, đa dạng hóa các hình thức dạy học, trường còn đặc biệt quan tâm tham mưu với địa phương, phòng GD&ĐT huyện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại để đáp ứng Chương trình mới.

Do hiện nay Trường THCS Văn Lung chưa có giáo viên có thể đảm nhận được toàn bộ các mạch nội dung, trường đã lựa chọn để các giáo viên đúng phân môn hướng dẫn các chủ đề phù hợp chuyên môn nhằm giúp học sinh có thể hiểu sâu các mạch kiến thức. Nhóm chuyên môn thường xuyên trao đổi bổ sung những kiến thức tích hợp để có thể tự tin hơn trong bài giảng. Để đánh giá học sinh chính xác, khách quan, công bằng, trường phân công giáo viên phụ trách chung theo từng khối, từng lớp, các giáo viên cùng tham gia dạy sẽ trao đổi, thống nhất để ra đề kiểm tra, phân công chấm đúng chuyên môn, rồi tập hợp điểm, đảm bảo chế độ điểm của học sinh.

Đối với môn Lịch sử và Địa lý, Trường THCS Văn Lungphân công dạy song song. Giáo viên đảm nhiệm theo đúng chuyên môn được đào tạo. Bộ môn này đã triển khai từ năm học 2021-2022 nên giáo viên của trường đều đã có kinh nghiệm dạy và học sinh đã quen với cách học theo yêu cầu bộ môn, công tác dạy và học vì thế có nhiều thuận lợi.

Ngoài ra, thực hiện giảng dạy môn Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp, trường xây dựng kế hoạch tổ chức trong và ngoài lớp học; trong và ngoài trường theo quy mô nhóm lớp học, khối lớp học; phân công giáo viên đảm nhiệm các chủ đề phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường của giáo viên.

dt2-2023-12-19t111906906-1702960014.jpgHoạt động ngoại khóa của học sinh Trường THCS Sa Đéc.

Tại Trường THCS Sa Đéc, công tác tổ chức thực hiện dạy môn KHTN, Lịch sử và Địa lý, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của trường được thực hiện theo đúng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành GD&ĐT. Đối với môn Lịch sử và Địa lý, trường phân công giáo viên bảo đảm phù hợp giữa chuyên môn được đào tạo của giáo viên với nội dung dạy học được phân công theo phân môn Lịch sử, phân môn Địa lí và các chủ đề liên môn.

Cô giáo Phùng Thị Cẩm Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Sa Đéc chia sẻ: Việc phân công giáo viên đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đảm nhận việc dạy học toàn bộ chương trình môn học phải thực hiện từng bước, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn của giáo viên để bảo đảm chất lượng dạy học. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học được giáo viên xây dựng theo từng phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí, các phân môn được bố trí dạy học đồng thời trong từng học kì phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường.Công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì được thực hiện trong quá trình dạy học với nội dung được xây dựng phù hợp với theo từng phân môn…

Trong quá trình triển khai các bộ môn theo Chương trình GDPT, cán bộ, giáo viên của trường được tập huấn đầy đủ, kịp thời các nội dung theo Chương trình GDPT 2018. Đội ngũ giáo viên năng động, sáng tạo thường xuyên trao đổi chuyên môn, chỉ ra những khó khăn vướng mắc để từ đó đưa ra hướng khắc phục… Tuy nhiên, chương trình mới học môn học tích hợp là môn Lịch sử và Ðịa lý cho nên giáo viên khá khó khăn khi giảng dạy môn học này. Một cuốn sách giáo khoa với hai môn học, các tiết Lịch sử, Ðịa lý được sắp xếp xen kẽ, cùng với những bài học tổng quan thì việc tiếp cận môn học tích hợp ban đầu tại trườngđôi khi cònkhó khăn.

dt3-2023-12-19t112448246-1702960069.jpgTrường THCS Phú Hộ trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Trường THCS Phú Hộ có đủ giáo viên dạy môn KHTN và Lịch sử, Địa lý, giáo viên được đào tạo theo đúng chuyên môn được đảm nhiệm, việc xây dựng kế hoạch dạy học và phân công chuyên môn có nhiều thuận lợi. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên tích cực nghiên cứu, tham gia tập huấn đầy đủ chương trình GDPT 2018; đồng thời hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, qua đó giúp các thầy cô cùng nhau tìm tòi các phương án dạy học tích cực, phát huy năng lực của học sinh. Các thầy, cô giáo trong tổ bộ môn chủ động trao đổi các kiến thức liên môn để có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ dạy các chủ đề liên môn trong chương trình.

Việc phân công giáo viên môn KHTN của trường bảo đảm sự phù hợp về chuyên môn được đào tạo của giáo viên với nội dung dạy học. Kế hoạch dạy học môn học xây dựng và thực hiện dạy song song đối với các lĩnh vực thuộc kiến thức Vật lí, Hóa học và Sinh học cũng như các chủ đề liên môn. Trường thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên, phân công giáo viên phụ trách các chủ đề đánh giá đúng quy định. Đối với đánh giá định kỳ, phối hợp xây dựng ma trận và phân chia theo các tỷ lệ kiến thức của các chủ đề đã thực hiện một cách phù hợp.

Cùng với đó, kế hoạch dạy học môn học Lịch sử và Địa lý được xây dựng theo từng phân môn. Các phân môn được bố trí dạy học đồng thời trong từng học kì phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường. Đối với môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, trường phân công giáo viên đảm nhiệm theo chủ đề và theo lớp; sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp trong cùng khối theo giai đoạn cùng tiến hành một số nội dung hoạt động chung một cách phù hợp. Ngoài ra, Trường THCS Phú Hộ tích cực tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa trải nghiệm thực tế ngay tại nhà trường, địa phương. Việc xây dựng kế hoạch dạy học luôn được điều chỉnh kịp thời theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

dt4-68-1702960136.jpgGiáo viên Trường THCS Hà Thạch tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học

Trường THCS Hà Thạch bắt tay vào thực hiện giảng dạy môn KHTN và môn học Lịch sử và Địa lý với đội ngũ giáo viên chưa được đào tạo đúng chuyên ngành, các môn tích hợp không có giáo viên chuyên giảng dạy mà phải tách các phân môn để dạy. Bên cạch đó, mặc dù được ưu tiên về đầu tư cơ sở vật chất, song trang thiết bị dạy học phục vụ cho thực hiện quá trình giảng dạy còn thiếu như phòng máy tính, thiết bị thí nghiệm… Khó khăn là thế song với tinh thần quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường THCS Hà Thạch đã nỗ lực, tích cực nghiên cứu, dành nhiều thời gian tự học, tự tìm tòi, tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Trong quá trình thực hiện, Ban giám hiệu luôn sát sao nắm bắt những vẫn đề khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra giải pháp điều chỉnh kịp thời. Nhờ đó việc thực hiện các môn học tích hợp theo Chương trình mới tại Trường THCS Hà Thạch đã đạt nhiều kết quả tích cực, thầy cô và học sinh đã quen dần với chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mới; học sinh tích cực, chủ động trong việc tiếp cận, lĩnh hội kiến thức.

dt5-19-1702960184.jpgHoạt động trải nghiệm của Trường THCS Hùng Vương.

Trường THCS Hùng Vương triển khai dạy các môn tích hợp có đủ giáo viên được đào tạo theo đúng chuyên môn được đảm nhiệm nên việc xây dựng kế hoạch dạy học và phân công chuyên môn diễn ra thuận lợi; giáo viên tích cực nghiên cứu, tham gia tập huấn đầy đủ chương trình GDPT 2018, tổ nhóm chuyên môn thực hiện tốt sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; chủ động trao đổi các kiến thức liên môn để có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ dạy các chủ đề liên môn trong chương trình.

Môn KHTN được trường phân công giáo viên bảo đảm sự phù hợp về chuyên môn được đào tạo của giáo viên với nội dung dạy học. Kế hoạch dạy học môn học xây dựng và thực hiện dạy song song đối với các lĩnh vực thuộc kiến thức Vật lí, Hóa học và Sinh học cũng như các chủ đề liên môn. Thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên phân công giáo viên phụ trách các chủ đề đánh giá và và sổ điện tử đúng quy định, không chồng chéo nhau.

Đối với môn Lịch sử và Địa lý, trường phân công giáo viên bảo đảm sự phù hợp giữa chuyên môn được đào tạo của giáo viên với nội dung dạy học. Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng theo từng phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí. Các phân môn được bố trí dạy học đồng thời trong từng học kì phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường. Đối với môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, trường phân công giáo viên đảm nhiệm theo chủ đề và theo lớp giáo được phân công thực hiện được tính tiết không trùng với tiết theo định mức hiện hành. Ngoài ra, trường tích cực tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa trải nghiệm thực tế ngay tại nhà trường, địa phương.

Bạn đang đọc bài viết "Các trường THCS trên địa bàn thị xã Phú Thọ nỗ lực triển khai Chương trình GDPT 2018" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com