Phú Thọ: Trường Tiểu học Minh Nông (Việt Trì) dạy theo mô hình giáo dục STEM

Trường Tiểu học Minh Nông (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình giáo dục STEM, giúp học sinh được củng cố kiến thức, hình thành kỹ năng, phát triển phẩm chất, năng lực, góp phần thực hiện mục tiêu, yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT 2018.