Ông trùm của những huyền thoại tình báo (trích)

Ông Trần Hiệu được tình báo Anh quốc đào tạo, đưa về Việt Nam. Ông đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh sắc phong chức Cục trưởng Cục tình báo VMDCCH. Xin giới thiệu một quãng đời của ông Trần Hiệu khi mới tham gia cách mạng.