Tấn công mạng Báo Điện tử VOV: Không thể ngang nhiên thách thức luật pháp

Ngang nhiên tấn công một cơ quan báo chí trực thuộc Chính phủ, rõ ràng, các đối tượng này đang muốn thách thức dư luận, thách thức luật pháp.