Đôi lời với mọi người trong ngày cuối phát gạo

Có thể chỉ là hạt muối bỏ bể, chỉ là chấm xanh trên sa mạc, chỉ là ngọn gió lẻ, chỉ là đốm lửa nhỏ trong đêm nhưng cũng ấm lòng những bà con đang đứt bữa.