Kiên Giang: Bộ đội Biên phòng “Dân vận khéo” lan tỏa mạnh mẽ

Trương Anh Sáng

21/12/2023 21:08

Theo dõi trên

Phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2023, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang có 40 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 30 mô hình tập thể và 10 mô hình cá nhân, đã góp phần ổn định xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

10-kien-giang-1703167394.jpg

Cán bộ chiến sĩ ôn bài tập cho “Con nuôi biên phòng”

 

Đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Đại tá Huỳnh Văn Đông, nêu rõ, phát huy những thành tích đã đạt được của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, từ nay đến năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” để có hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp trong Bộ đội Biên phòng Kiên Giang. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tích cực xây dựng và phát triển nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, quân với dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết của toàn dân tộc trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cùng với đó, bổ sung những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, loại bỏ những mô hình không hiệu quả; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và nhân rộng những mô hình có cách làm hay, hiệu quả cao để mỗi cá nhân, đơn vị học tập nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng, an ninh, biên giới, biển đảo,...

Đồng thời giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với nước láng giềng Campuchia; phát huy và nhân rộng hiệu quả mô hình kết nghĩa giữa hai nước. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn để đấu tranh chống lại các âm mưu phá hoại của địch gây chia rẽ sự đoàn kết giữa hai nước. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới, người nước ngoài trao đổi hàng hoá ở các khẩu, cảng biển và hoạt động ngoại giao nhân dân hai bên biên giới.

4-kien-giang-1703167591.jpg

“Nhà Đồng đội” ấm áp tình đồng chí

 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2023 Bộ đội biên phòng Kiên Giang có nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu như: Mô hình “Nâng bước em đến trường”, “Thắp sáng đường biên”, “Vận động nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc”, “Xã hội hóa hoạt động chữa cháy đường sông”, “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc; giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp khu vực biên giới”, “Xã Vĩnh Điều, xã Vĩnh Phú không còn trẻ em trong độ tuổi đến trường bỏ học”, “Nhà đồng đội”, “Vườn rau gia đình”, “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn”,…

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã huy động được trên 4 tỷ đồng, trong đó cán bộ, chiến sỹ đóng góp 3.341.000.000đ, vận động các nhà hảo tâm 1.274.000.000đ và trên 2.035 ngày công lao động; có 03 tập thể và 09 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021- 2023.

Các mô hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương góp phần làm cho phong trào thi đua trở nên phong phú, đa dạng, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, tính nhân văn, tình nhân ái, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; tạo dựng mối đại đoàn kết máu thịt quân dân trong cuộc sống và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, thông tin.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Bộ đội Biên phòng “Dân vận khéo” lan tỏa mạnh mẽ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn