Bắc Giang: Thống nhất quy hoạch phát triển giao thông kết nối giữa 2 huyện Tân Yên và Hiệp Hòa.

Ngày 8/5/2024, UBND huyện Tân Yên đã làm việc với huyện Hiệp Hòa để thống nhất quy hoạch phát triển hệ thống giao thông kết nối giữa hai huyện.

Hiệp Hòa và Tân Yên là 2 huyện nằm ở phía tây của tỉnh Bắc Giang, chiều dài ranh giới tiếp giáp nhau khoảng 19km, hiện trạng kết nối giao thông giữa 2 huyện chủ yếu thông qua 2 tuyến đường tỉnh 295, 297. 
Căn cứ theo phương án quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa và quy hoạch vùng huyện Tân Yên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ 1289 việc kết nối giao thông huyện Hiệp Hòa được quy hoạch gồm 4 vị trí. Vị trí 1: tuyến đường huyện 22B kết nối từ xã Việt Ngọc với QL37 đường tỉnh 296C. Điểm đầu giao đường huyện từ Đầm Lác đi Việt Ngọc giao cắt qua ĐT 297 tại xã Hoàng Thanh, điểm cuối giao đường ĐT 296C quy hoạch tại huyện Hiệp Hòa. 
Vị trí kết nối 2 đường số 27 kết nối từ ĐT 297 tại huyện Tân Yên đi QL37 tại xã Lương Phong huyện Hiệp Hòa, điểm đầu tại nút giao ĐT297 và ĐT205 ngã ba Má Ngò xã Việt Ngọc, điểm cuối tại QL37 huyện Hiệp Hòa. 
Vị trí kết nối 3 đường số 22 kết nối từ ĐT297B tại xã Ngọc vân huyện Tân Yên đi QL37 tại huyện Hiệp Hòa. Điểm đầu tại nút giao ĐT 297B tại Ngọc Vân, điểm cuối tại QL37 huyện Hiệp Hòa. 
Vị trí kết nối 4 đường số 27 kết nối từ ĐT 297B tại xã Ngọc Vân huyện Tân Yên đi QL37 huyện Hiệp Hòa điểm đầu nút giao đường số 22 điểm cuối tại QL37 huyện Hiệp Hòa
Lãnh đạo 2 địa phương cùng cán bộ chuyên môn đã tập trung thảo luận chia sẻ những thuận lợi cũng như tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai công tác quy hoạch kết nối giao thông giữa 2 huyện. Đồng thời huyện Tân Yên cũng đề nghị huyện Hiệp Hòa cần quan tâm bố trí nguồn vốn ưu tiên đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối số 2 và số 4 thuộc địa phận huyện Hiệp Hòa. 
Tại huyện Tân Yên sẽ thực hiện 2 đoạn tuyến thuộc địa phận của huyện để giúp kết nối các tuyến ĐT295, ĐT297, ĐT297B, ĐT294B của huyện Tân Yên với QL37 đoạn qua huyện Hiệp Hòa góp phần kết nối giao thông thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế giữa 2 địa phương.