Bắc Giang: Chi bộ lãnh đạo Tổ dân phố 2 thị trấn Bích Động trở thành Trung tâm kinh tế thương mại dịch vụ của huyện Việt Yên

Vũ Hoàng Thương

04/04/2022 10:03

Theo dõi trên

Ngày 3/42022, Chi bộ Tổ dân phố 2 thị trấn Bích Động (Việt Yên - Bắc Giang) Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho các ban xây dựng đảng của huyện, Đảng ủy cùng các ban ngành chức năng của thị trấn Bích Động và hơn 8 chục đảng viên của chi bộ.

bich-dong-bac-giang5-1649041136.JPG
Quảng cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ và nhân dân Tổ dân phố 2 đã đoàn kết một lòng, bản lĩnh vững vàng, siết chặt kỷ cương, kiên định, giữ đúng nguyên tắc, quyết tâm chính trị cao do đó đã tạo được sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố 2. Chi bộ huy động, sử dụng hiệu lực, hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt thế mạnh trên địa bàn đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực và tạo được nhiều dấu ấn nổi bật.

bich-dong-bac-giang1-1649041135.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND thị trấn Bích Động (thứ hai từ phải sang) chúc mừng, tặng hoa Ban Chi ủy Tổ dân phố 2 nhiệm kỳ 2022-2025

 

Công tác tuyên truyền đã được quan tâm bằng nhiều hình thức ở các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, các đoàn thể nhân dân...Kết quả triển khai và hoạt động của chi bộ, tổ dân phố và các đoàn thể nhân dân được tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng... Do đó đã tạo động lực động viên mọi tầng lớp cán bộ nhân dân phấn khởi xây dựng đời sống mới trên địa bàn dân cư.

bich-dong-bac-giang2-1649041136.JPG
Đại biểu dự Đại hội

 

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường có mặt chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển. Chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận khu dân cư, các đoàn thể chính trị – xã hội có mặt hiệu quả còn thấp. Hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh Tổ dân phố còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác tuyền truyền.

Đại hội đã xác định phương hướng nghị quyết tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm ký mới: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và sinh hoạt chuyên đề; nâng cấp hoạt động có hiệu quả hệ thống truyền thanh để thực hiện công tác tuyên truyền huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nội lực để phát triển kinh tế địa bàn Tổ dân phố theo hướng chú trọng thương mại, dịch vụ có nhiều sản phẩm theo chuỗi giá trị; góp phần nâng cao giá trị gia tăng của kinh tế trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, từng bước hài lòng về chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân. Coi trọng công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, quy hoạch và có quy định sử dụng quỹ đất nghĩa trang trên địa bàn, coi đây là vấn đề thiết thực đối với mỗi người dân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tổ dân phố 2 và TT Bích Động.

bich-dong-bac-giang3-1649041135.JPG
Đảng viên dự Đại hội tham gia thảo luận

Quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng về hạnh phúc cho Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài. Chăm lo nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững; coi trọng và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp, gắn với khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Nhân dân các địa phương hội tụ trên địa bàn Tổ dân phố 2 và TT Bích Động. Xây dựng con người Tổ dân phố “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, tạo sức mạnh nội sinh; ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống để xây dựng Tổ dân phố phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

bich-dong-bac-giang4-1649041136.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND thị trấn Bích Động dự và phát biểu tại Đại hội

 

Với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội đã thực hiện dân chủ và sáng suốt lựa chọn được các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đảng viên trong chi bộ tham gia vào Ban Chi ủy mới. Chi bộ sẽ lãnh đạo nhân dân Tổ dân phố 2 thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, xây dựng địa bàn Tổ dân phố 2 sớm trở thành Trung tâm kinh tế thương mại dịch vụ của huyện Việt Yên trong những năm tới.