Thiện chí hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài: Trần Mạnh Thường. Ảnh: Tư liệu

26/05/2022 15:28

Thiện chí hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ qua những bức thư gửi cho các nhà lãnh đạo của Liên Xô, Pháp, Hoa Kỳ và Trung Hoa Dân quốc. Trong đó đối với Hoa Kỳ, Hồ Chủ tịch có mối cảm tình khá đặc biệt:

Trước Cách mạng tháng Tám 1945, Bác Hồ đã có mối quan hệ với “Đội Con Nai” của Hoa Kỳ. Người đã vẽ tranh cổ động với nội dung:

Quân đội Mỹ là bạn ta

Cứu phi công Mỹ mới là Việt Minh.

chhcm1-1653553033.jpg

1-+ Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt nhân dân Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước VNDCCH. Nhưng chỉ 21 ngày sau đó, thực dân Pháp được sự giúp đỡ quân đội Anh đã gây hấn ở Nam Bộ. Hồ Chủ tịch thay mặt nhân dân Việt Nam, ngày 24 tháng 9 năm 1945 gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Truman, yêu cầu can thiệp đối với các hành động vi phạm quyền tự nhiên của nhân dân Việt Nam của Tổng tư lệnh quân đội Anh như:

- Cấm các báo chí

- Cung cấp vũ khi cho người Pháp bắn giết nhân dân Việt Nam

- Tước vũ khi của cảnh sát Việt Nam

chhcm2-1653553214.jpg

2-+ Ngày 14 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các vị Ngoại trưởng của các nước Liên Xô, Hoa Kỳ, và Trung Hoa Dân Quốc (lúc bấy giờ còn là Ủy viên thường trực của LHQ), yêu cầu các Ngài công nhận nền độc lập của nhân dân Việt Nam và nhận chúng tôi vào Liên Hợp quốc.

chhcm3-1653553378.jpg

3- + Đước sự hà hơi tiếp sức của của quân đội Anh-Ấn, thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam một lần nữa, trước tình hình đó, ngày 18/01/1946 Hồ Chủ tịch gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Truman, đề nghi Hoa Kỳ cùng với LHQ can thiệp có giải pháp ngăn chặn cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam.

chhcm4-1653553468.jpg

4- + Ngày 28/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại gửi thư tiếp cho Tổng thống Hoa Kỳ, Người viết là một nước đã đứng về phe Đồng Minh chống phát xít giành độc lập dân tộc, nhưng đã bị thực dân Pháp quay lại xâm lược. Vì vậy, yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ ngăn chặn cuộc chiến tranh do Pháp gây ra.

chhcm5-1653553559.jpg

5- + Thực dân Pháp ngày càng mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Việt Nam, ngày 19/12/1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đảng Chính phủ chuyển lên chiến khu Việt Bắc. Từ chiến khu, ngày 24/ 02/1947, Hồ Chủ tịch gửi thư cho ông Sainteny. Người viết để chấm dứt chiến tranh yêu cầu “nước Pháp công nhận nền độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam”.

chhcm6-1653553645.jpg

6- + Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, dù bị trọng bệnh, ngày 25/8/1969, trước khi Bác đi xa 8 ngày, Hồ Chủ tịch đã trả lời thư của Tổng thống Richarrd M. Nixon. Trong thư Người viết: “Với thiện chí của phía Ngài và phía chúng tôi, chúng ta có thể đi tới những cố gắng chung để tìm một giải pháp đúng đắn cho vấniệt Nam”

Bạn đang đọc bài viết "Thiện chí hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn