Từ khóa "Khơi dậy trong thanh niên lẽ sống Hồ Chí Minh và khát vọng Dân tộc chân chính" :