TRỰC TIẾP: Chương trình Nghệ thuật “Khát Vọng Hùng Cường” kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Vào 14h30 chiều ngày 9/4, tại Hà Nội, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (2003 - 2023). Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển trân trọng gửi đến quý vị chương trình phát trực tiếp toàn bộ buổi Lễ nói trên.

 

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định kinh tế tập thể và HTX là bộ phận có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. những năm qua, Ngành Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn đã có bước phát triển tích cực cả về quy mô và chất lượng góp phần xây dựng nền “Nông nghiệp sinh thái - bền vững, Nông thôn hiện đại - đáng sống, Nông dân chuyên nghiệp - văn minh”. 

Trong thời gian tới, Ngành Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, tập trung: Nâng cao năng lực hoạt động của các HTX, cải thiện năng lực cạnh tranh của sản phẩm làng nghề; Đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp - nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững…

 

Quyết Tuấn

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/truc-tiep-chuong-trinh-nghe-thuat-khat-vong-hung-cuong-ky-niem-20-nam-thanh-lap-cuc-kinh-te-hop-tac-va-ptnt-a24181.html