Bắc Giang: Huyện Tân Yên triển khai vận động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ gia đình khó khăn về nhà ở năm 2024

Chiều 4/3/2024, đồng chí Đinh Đức Cảnh - Bí thư Huyện ủy Tân Yên, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp có nhu cầu sửa chữa, xây mới..

 Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Nguyễn Viết Toàn chủ trì họp  gồm các thành viên BCĐ huyện, Ban tuyên giáo, Ban Dân vận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, chủ tịch ủy ban MTTQ, công chức Lao động - TB&XH các xã, thị trấn.

toan-canh-hoi-nghi-1709566089.jpg
Toàn cảnh hội nghị.


Cuộc vận động huy động mọi nguồn lực hỗ trợ xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 
Vận động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là con em thành đạt, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có lòng hảo tâm, dòng họ, người thân hộ gia đình khó khăn về nhà ở vào cuộc tham gia công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp có nhu cầu sửa chữa, xây mới trên địa bàn huyện.
Mức hỗ trợ hỗ trợ từ 30 triệu đến 50 triệu đồng/nhà đối với nhà ở xây mới; hỗ trợ từ 10 triệu đến 30 triệu đồng/nhà đối với nhà ở sửa chữa. Thời gian khởi công xây mới, sửa chữa xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trước 30 tháng 4 năm 2024 và hoàn thành trước ngày 30/6/2024. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà, phải khởi công xây mới, sửa chữa nhà ở trước 30 tháng 9 và khối lượng hoàn thành đạt cao hơn mức hỗ trợ trước ngày 15/11/2024.

Phụng Thiên

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/bac-giang-huyen-tan-yen-trien-khai-van-dong-ho-tro-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-va-ho-gia-dinh-kho-khan-ve-nha-o-nam-2024-a23582.html