Kiên Giang: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Đảo ngọc Phú Quốc

Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao là thách thức lớn đối với du lịch Phú Quốc trước yêu cầu hội nhập quốc tế để xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch Phú Quốc phát triển bền vững.

3-kien-giang-1709001192.jpg

Hướng dẫn nghiệp vụ bàn cho các nhân viên khách sạn.

Ông Nguyễn Phúc Viễn Đông, Trưởng bộ phận tuyển sinh kiêm trợ lý Học vụ Trường Trung cấp Nghiệp vụ Du lịch, Khách sạn EHL - Phú Quốc, cho biết, nguồn nhân lực du lịch Phú Quốc hiện nay vừa thiếu về số lượng lại vừa yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, cho nên, để tạo ra sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh cao thì chất lượng của nguồn nhân lực du lịch đóng vai trò hết sức quan trọng.

Do đó, để xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch Phú Quốc một cách bền vững, Phú Quốc cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch với việc định hình nguồn nhân lực có trình độ và tư duy hội nhập quốc tế ngay từ bậc học phổ thông nhằm giúp học sinh có hành trang kiến thức vững chắc, tư duy sáng tạo, đột phá, dám nghĩ dám làm, tham gia thị trường lao động cạnh tranh cùng nguồn nhân lực tại các trung tâm thành phố lớn.

Thành phố Phú Quốc cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả toàn diện công tác quản lí, hình thức tổ chức hoạt động dạy và học trong nhà trường, tạo điều kiện để các học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, trao đổi giao lưu, tham quan thực tế, trải nghiệm hoạt động với các đơn vị doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ du lịch và các tổ chức giáo dục quốc tế để các em có những tư duy hiện đại, cập nhật xu thế xã hội và có định hướng sớm về hướng nghiệp và phát triển bản thân.

Nhà trường cần mạnh dạn đưa nội dung trí tuệ nhân tạo đến với học sinh để học sinh mạnh dạn tiếp thu và vận dụng những thành quả của khoa học và công nghệ hiện đại; đưa các tiện ích ứng dụng hiện hữu vào cuộc sống, xây dựng kho tài nguyên học liệu số, môi trường học tập trực tuyến, phục vụ việc tự học của học sinh cũng như tạo tiền đề cho nhu cầu học tập suốt đời của người dân, xây dựng xã hội học tập thông minh.

Đại diện Trường Trung cấp Nghiệp vụ Du lịch, Khách sạn EHL - Phú Quốc cũng đề xuất thành phố Phú Quốc thành lập Hội đồng Tư vấn giáo dục đào tạo nhân lực du lịch trình độ quốc tế. Hội đồng Tư vấn tập hợp các chuyên gia, lãnh đạo đến từ các tập đoàn khách sạn, dịch vụ du lịch lữ hành, ẩm thực, giải trí đa quốc gia có trách nhiệm tư vấn cho Thành phố hoạch định chiến lược, xây dựng những giải pháp cụ thể, đặc biệt là các chính sách, cơ chế đặc thù cho việc đào tạo về du lịch trình độ quốc tế, đào tạo nguồn giáo viên giảng dạy về du lịch, cơ chế ưu tiên đào tạo và sử dụng lao động tại chỗ, phát triển bền vững.

2-kien-giang-1709001261.jpg

Khách du lịch Phú Quốc quốc tế đến Phú Quốc.

Đồng thời Đảo ngọc Phú Quốc đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục đào tạo gắn liền với thực tế doanh nghiệp du lịch, khách sạn, tập đoàn đa quốc gia trên địa bàn theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm nâng cao chất lượng đầu ra có kiến thức, kỹ năng nghề và năng suất lao động cao, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các tập đoàn đa quốc gia.

Trương Anh Sáng

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/kien-giang-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-du-lich-dao-ngoc-phu-quoc-a23470.html