Hà Giang: Trường THCS Nguyễn Huệ triển khai Chương trình GDPT 2018 gặp khó khăn do thiếu giáo viên, cơ cấu giáo viên chưa đồng đều

Mặc dù trong quá trình triển khai Chương trình GDPT 2018 còn một số khó khăn, vướng mắc, song Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã có nhiều giải pháp, nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện chương trình mới đảm bảo hiệu quả.

dt1-2023-12-21t142502523-1703144095.jpgTrường THCS Nguyễn Huệ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Trường THCS Nguyễn Huệ hiện có 14 lớp với 551 học sinh; 32 cán bộ quản lý, giáo viên. Thực hiện Chương trình GDPT 2018, trường đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bịphục vụ yêu cầu dạy và học.Đồng thời lựa chọn, phân công đội ngũ giáo viên phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các chương trình tập huấn về dạy học tích hợp, tích hợp liên môn để giáo viên làm quen với việc dạy học môn học Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên,Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp.

Đội ngũ giáo viên của trường luôn chủ động, tích cực tự học, tự nghiên cứu chương trình mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đặc biệt là chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tạo hứng thú học tập cho học sinh; coi trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo…

Tuy nhiên, cũng như các trường THCS khác, việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 của trường Trường THCS Nguyễn Huệ cũng còn một số khó khăn do thiếu giáo viên, cơ cấu giáo viên chưa đồng đều giữa các phân môn để đảm bảo dạy đúng chuyên môn; một số giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong việc giảng dạy môn tích hợp;không có giáo viên được đào tạo chuyên môn vềHoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp; giáo viên chưa được đào tạo bồi dưỡng dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý nên gặp khó khăn trong tổ chức dạy học.bên cạnh đó, mặc dù đã được quan tâm song hiện trường vẫn còn thiếu cơ sở vật chất, thiếu trang thiết bị cho phục vụ thí nghiệm, thực hành. Ngoài ra, việc tổ chức, đánh giá kết quả học tập của học sinh gặp khó khăn do chương trình dạy theo chủ đề nên có những phân môn được dạy nửa đầu học kì và tổ chức kiểm tra vào cuối kì, do đó kiến thức của học sinh không được liên tục...

dt2-2023-12-21t142545147-1703144215.jpgTrường THCS Nguyễn Huệ chú trọng tổ chức hội thảo chuyên môn, giúp giáo viên nâng cao năng lực dạy học đáp ứng Chương trình GDPT 2018.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Cương - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ chia sẻ: Để khắc phục khó khăn trên, trường đã phân công giáo viên có năng lực để giải quyết các phân môn thiếu giáo viên; đồng thời cử giáo viên tham gia học liên môn đảm nhiệm các môn học Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý. Trường cũng tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh; chú trọng làm tốt công tác xã hội hoá, huy động sự chung tay, ủng hộ của cha mẹ học sinh trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy và học nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của chương trình sách giáo khoa mới. Trường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Nhất là tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâucho giáo viên dạy học các môn tích hợp, từ đó thực hiện Chương trình GDPT2018 đảm bảo hiệu quả.

Đình Thơm

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/ha-giang-truong-thcs-nguyen-hue-trien-khai-chuong-trinh-gdpt-2018-gap-kho-khan-do-thieu-giao-vien-co-cau-giao-vien-chua-dong-deu-a22389.html