Nhớ năm đầu thành lập ngành văn hóa thông tin tỉnh Lào Cai

Ngày truyền thống của ngành VHTT là ngày 28/8/1945, nhưng ở Lào Cai do Quốc dân Đảng núp bóng Tàu Tưởng chiếm đóng nên chưa thành lập được chính quyền cách mạng.
lao-cai-co-gi-choi-mytour-1-1630453490.jpg
Thành phố Lào Cai hôm nay.

Ngày 12 tháng 11 năm 1946, Lào Cai được giải phóng. Ty Thông tin là một trong số ít các cơ quan tỉnh được thành lập sớm nhất. Trụ sở của Ty là nha Thông Tin ngay đầu cầu Hồ Kiều. Người phụ trách Ty đầu tiên là đồng chí Tiến Hồng. Năm 1947, bộ máy của Ty dần dần được hình thành gồm các bộ phận: hoạ sĩ sáng tác tranh cổ động (có các hoạ sĩ Trọng Hợp, Trọng Kiệm ...), bộ phận tuyên truyền văn nghệ, tổ in ấn và tổ hành chính văn phòng. Trưởng ty là đồng chí Nguyễn Đức Hợp, phó trưởng ty là đồng chí Lê Thế. Ty vừa tổ chức các đợt tuyên truyền vừa phối hợp với các đội tuyên truyền của Nha Thông tin trung ương và liên khu 10.

Ngay cuối tháng 11 năm 1946, Ty đã phối hợp với Nha Thông tin đi tuyên truyền ở Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Phố Lu. Đội tuyên truyền xung kích do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước ở Nha Thông tin phụ trách. Ty Thông tin cũng giúp đỡ đoàn ca nhạc của Nhạc sĩ Văn Cao phụ trách mở quán Thiên Thai ở ngay phố Tèo (phường Lào Cai bây giờ). Quán âm nhạc Thiên Thai có các nhạc sĩ, ca sĩ và nhạc công: Văn Cao, Phạm Duy, Mai Khanh, Bằng Cao, Nguyễn Văn Cách... Các hoạ sĩ không chỉ sáng tác tranh cổ động cho báo, vẽ ở các cụm cổ động mà còn biệt phái sang sáng tác cho Trung đoàn 171.

Những ngày đầu hoạt động , Ty Thông Tin không chỉ phục vụ các nhiệm vụ chuẩn bị kháng chiến mà còn tăng cường xây dựng lực lượng. Nhiều người đã trở thành những văn nghệ sĩ nổi tiếng nước nhà sau này như các hoạ sĩ Trọng Kiệm , hoạ sĩ Trọng Hợp , hoạ sĩ Dương Ánh, nhà văn Hà Ân...