Nghệ An: Đặc sắc phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại xã Khánh Thành (huyện Yên Thành)

Được sự quản tâm sâu sắc của cấp uỷ, chính quyền, các cấp hội, những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" luôn được Hội Nông dân xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, triển khai với nhiều hình thức, nội dung, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và phát huy hiệu quả thiết thực...

Hội Nông dân xã Khánh Thành có 912 hội viên, các hội viên nông dân xã thôn luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua do các cấp phát động, như: Tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Trong 912 hội viên có hơn 20 hội viên xây dựng mô hình kinh tế trang trại, gia trại.

Đáng chú ý hơn là các hội viên tại Chi hội Mỹ Khánh, Đông Phú, Vân Nam. Tại đây các hội viên đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các lĩnh vực: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nghề mộc dân dụng, tổ thợ hồ... mỗi mô hình của một hội viên đã giúp tạo công ăn cho từ 5 đến 15 lao động trong và ngoài xã. 

01-1718809432.jpg

Cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành tập huấn phòng trừ sâu bệnh, cho nông dân thực hiện cánh đồng mẫu lớn.

    Sau Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029 Ban Chấp hành Hội Nông dân đã quyết định, trích ngân sách quỹ hội có từ trước và tập trung vận động doanh nghiệp các nhà hảo tâm, các hội viên đã và đang sản xuất kinh doanh giỏi, góp một phần kinh phí cho Quỹ “Hỗ trợ hội viên xoá đói giảm nghèo bền vững”. Qua triển khai, trong 6 tháng đầu năm 2024 huy động được hơn 70 triệu tiền quỹ.
    Ban Chấp hành Hội thống nhất, trích một ít kinh phí để dùng làm quỹ duy trì hoạt động của hội, giúp các hội viên vay vốn ưu đãi theo hình thức "xoay vòng" để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Tiếp tục đầu tư, nhận rộng một số mô hình “Dân vận khéo” được hội triển khai thực hiện khá hiệu quả trong nhiều năm qua. Với số kinh phí còn lại hội trích 10 triệu đồng để giúp hội viên vay vốn mua bò giống về nuôi. 50 triệu đồng giúp hội viên mở rộng và nâng cấp gia trại.    

02-1718809438.jpg

Mô hình gà giống của hội viên Nguyễn Đăng Trường, Chi hội Nông dân xóm Đông Phú.

    Để tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách huyện Yên Thành đưa sinh kế về cho thành viên của hội. Tính đến tháng 6 năm 2024 với số vốn trên 6 tỷ đồng, Hội đã hỗ trợ cho hơn 110 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ chiếm 0,69%.

Bên cạnh đó, phối hợp các ban, ngành liên quan tăng cường vận động hội viên tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, đặc biệt là thực hiện 2 đề án của UBND xã: Đề án “Phát triển Nông nghiệp xã Khánh Thành gia đoạn 2021 - 2026”, Đề án “Phát triển chăn nuôi hàng hoá” trên địa bàn xã Khánh Thành.

Qua tổ chức thực hiện, tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế có các mô hình của tập thể, cá nhân, như: Vận động Nhân dân thực hiện cánh đồng mẫu lớn của Chi hội Văn Tập, Mỹ Khánh; mô hình chăn nuôi VAC của hội viên Đặng Trong Cương, thuộc Chi hội Văn Tập; mô hình chăn nuôi gà giống của hội viên Nguyễn Đăng Trường thuộc Chi hội xóm Đông Phú.
    Đối với “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Thường trực Hội chỉ đạo các chi hội tập trung vào việc vận động hội viên và Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các công trình công cộng, thực hiện các chương trình phát triển văn hóa - xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Với việc phối hợp Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn xã, triển khai nhiều phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình để từng bước nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hoá.
    Nổi bật có các mô hình: “Bê tông hoá giao thông nông thôn và nội đồng” của Chi hội Xóm Đông Phú. “Vận động hội viên và Nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước nông thôn” của Chi hội Văn tập và Nân Nam. “Lương giáo đoàn kết xây dựng nông thôn mới” của Chi hội Mỹ Khánh... 

03-1718809443.jpg

Phối hợp các ban, ngành đoàn thể thăm tặng quà nhân dịp lễ Noel đồng bào Công giáo xã Khánh Thành.

    Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, có các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, như: “Vận động con em hội viên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, không vi phạm pháp luật” của Chi hội Đông Phú và Tây Phú.  
    Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Hội luôn phối hợp Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thường xuyên có những đóng góp cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Nhân dân.
    “Tính đến 6 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân đã xây dựng 18 mô hình, trong đó có 12 mô hình được công nhận điển hình “Dân vận khéo” cấp xã. Với hiệu quả của các mô hình dân vận khéo của Hội Nông dân xã mang lại, phong trào thi đua “Dân vận khéo" đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị xã Khánh Thành vững mạnh.. ông Phan Đình Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.