Vĩnh Phúc: Học tập kinh nghiệm của Hà Tĩnh chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc Đào Văn Minh làm trưởng đoàn đã trao đổi, học tập kinh nghiệm của Hà Tĩnh về tổ chức thực hiện về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham gia đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm của Hà Tĩnh có đại diện Văn Phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh  Đậu Tùng Lâm  cùng đại diện các phòng, ban của Sở, đại diện các đơn vị như Bưu điện Tỉnh, đại diện Phòng Nội chính – Pháp chế; Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đón tiếp tận tình, chu đáo. Đồng thời tạo điều kiện cho Đoàn được nghiên cứu, trao đổi về những mô hình, kinh nghiệm cải cách hành chính về nộp hồ sơ trực tuyến, nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích nổi bật để triển khai, áp dụng tại tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

image001-1660537722.png
Ông Đào Văn Minh, PGĐ Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu trao đổi, học tập kinh nghiệm với đoàn Hà Tĩnh.

 

 Đoàn đã trao đổi, chú ý học tập kinh nghiệm liên quan đến những nội dung Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh đã và đang tham mưu, tổ chức thực hiện về nộp hồ sơ trực tuyến, nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ những kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn. Những kết quả triển khai được các cấp, các ngành đánh giá cao. Hiệu quả mang lại là các cơ quan hành chính nhà nước tiết kiệm được nhân lực, nguồn lực, giảm tải công việc, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, các dịch vụ bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư thông qua đó có nhiều dịch vụ công được thực hiện qua bưu chính công ích. Trên cơ sở đó góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC chung của tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các TTHC…. Hầu hết các sở, ban, ngành đã phát sinh hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

image003-1660537748.jpg
Đ/c Đậu Tùng Lâm - GĐ Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chia sẻ kinh nghiệm với đoàn Vĩnh Phúc.

 

Đoàn cũng đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến một số nội dung như: Cách thức xây dựng nhóm, tổ bưu chính công ích, phương pháp triển khai, việc đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực, nguồn tài chính cũng như kinh nghiệm phương pháp triển khai xây dựng và vận hành…. Bên cạnh chia sẻ những thuận lợi, phía đoàn Hà Tĩnh cũng đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề án cải cách.

Đoàn chú ý học hỏi kinh nghiệm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong các phương thức quan trọng hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính từ xa, góp phần giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp của tổ chức, công dân với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

PGĐ Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Phúc  Đào Văn Minh đã cảm ơn sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Hà Tĩnh, sẽ nghiên cứu, áp dụng trong công tác chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.