Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của Đài truyền thanh cấp xã

Kim Hùng (Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Tường)

01/12/2022 21:08

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Đài truyền thanh cấp xã) nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Như vậy, từ tháng 12/2022, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm xây dựng quy định cụ thể về hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã; Ban hành Quyết định thành lập Ban biên tập (do lãnh đạo UBND cấp xã làm trưởng ban), để xây dựng, kiểm duyệt nội dung các chương trình phát thanh trước khi phát sóng.

image001-1669903552.jpg
. Truyền thanh cơ sở ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Ảnh: Kim Hùng

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, UBND cấp xã có trách nhiệm ban hành văn bản quy định cụ thể thời điểm, khung thời gian, thời lượng cho mỗi chương trình phát phát thanh hằng ngày, hằng tuần (buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều), theo hướng: Mỗi ngày phát thanh tối đa không quá 3 buổi; mỗi buổi phát thanh không quá 45 phút (bao gồm cả việc tiếp âm các chương trình phát thanh của Đài cấp trên: Đài Tiếng nói Viêt Nam, Đài PT- TH Vĩnh Phúc, Đài truyền thanh cấp huyện (nếu có).

Ngoài việc đưa tin nội bộ địa phương, các Đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung thông tin do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn, biên tập và cung cấp thông tin; Biên tập, khai thác sử dụng các nguồn tin chính thống khác có trích dẫn.

Trong trường hợp diễn ra sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tình huống khẩn cấp (phòng, chống thiên tai, dịch bệnh,...) và các trường hợp đặc biệt khác, Đài truyền thanh cấp xã thực hiện công tác tuyên truyền theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện, cấp xã.

Nguyên tắc đặt ra đối với Đài truyền thanh cấp xã là: Không sản xuất, phát thanh chương trình quảng cáo trên đài cấp xã (trừ trường hợp tiếp sóng trực tiếp từ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Đài Truyền thanh cấp huyện); Nội dung tin, bài, thông báo phải được biên tập ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ; nếu thông tin có từ ngữ nước ngoài, dân tộc, thì phải được dịch, giải thích bằng tiếng Việt; Không phát thanh những thông tin bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 9 Luật Báo chí năm 2016; Điều 11, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; hoặc các thông tin có nguồn từ các Trang mạng xã hội chưa được kiểm chứng; thông tin quảng cáo trên Đài truyền thanh cấp xã; Nội dung các chương trình phát thanh hằng ngày phải được ghi vào Sổ nhật ký; đồng thời lưu trữ bằng văn bản trong thời gian 6 tháng và lưu giữ file âm thanh trên máy vi tính trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phát sóng/phát thanh.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của Đài truyền thanh cấp xã" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn