Cắt băng chúc mừng chuyến hàng chuối tuơi xuất khẩu đầu năm Quý Mão 2023