Hà Giang: Phường Nguyễn Trãi tạo điều kiện để đảng viên 213 hoàn thành nhiệm vụ

  Ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, hiện có hơn 2200 đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, công ty, có nhiệm vụ về giữ mối liên hệ tại nơi cư trú, theo tinh thần Qui định 76 trước đây và Qui định 213 của Bộ Chính trị hiện nay.

ha-fhigang-dang-vien-1709508254.jpg Đảng viên 213 cùng với nhân dân tổ 1, phường Nguyễn Trãi hưởng ứng phong trào đi bộ vì sức khỏe cộng đồng
 

    Các chi bộ, tổ dân phố đã triển khai xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên các cơ quan với đảng viên và bà con nhân dân địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này thực hiện tốt nhiệm vụ tại nơi cư trú. Số đảng viên ở các cơ quan thường xuyên được nghe lãnh đạo địa phương thông báo tình hình kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ, các chương trình công tác đang thực hiện của địa phương. Trên cơ sở đó, các đảng viên ở các cơ quan tham gia đăng ký, đóng góp ý kiến, hiến kế về các công việc chung của địa phương, tích cực tuyên truyền, gương mẫu đi đầu thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy địa phương triển khai.

Việc tạo mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên cơ quan và cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp cho các cơ quan, xí nghiệp tăng cường công tác quản lý đảng viên. Cấp ủy địa phương định kỳ gửi nhận xét cho các đảng bộ, chi bộ cơ quan, giúp cho cấp ủy cơ quan, đơn vị có cách nhìn toàn diện hơn trong việc đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên, cũng như trong việc phân công, đề bạt cán bộ. Sinh hoạt tại địa phương của đảng viên 213 đã được đánh giá trên các mặt như giữ gìn tình đoàn kết với nhân dân địa phương, tham gia giáo dục quần chúng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu chấp hành và vận động mọi người xung quanh thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh v.v...

bong-chuyen-nu-1709508254.png

Đội bóng chuyền nam và nữ tổ dân phố số 1, có sự tham gia của các đồng chí đảng viên 213 trên địa bàn, trong dịp thi đấu tranh giải do Đảng ủy phường Nguyễn Trãi tổ chức

 

Kết quả cho thấy, hàng năm có tới 95% trở lên số các đồng chí đảng viên 213 hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ giữ mối liên hệ nơi cư trú. Nổi bật là đảng viên 213 đã đi đầu thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chương trình cải tạo vườn tạp, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, đầu tư cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, gương mẫu và vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế và trong đời sống sinh hoạt thường ngày của nhân dân v.v...

Hiện nay, Đảng ủy và các chi bộ cơ sở ở phường Nguyễn Trãi tiếp tục xác định thực hiện tốt Quy định 213 của Bộ Chính trị là một trong những yêu cầu bảo đảm cho cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả cao hơn.

 

 

Vũ Đăng Bút

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/index.php/ha-giang-phuong-nguyen-trai-tao-dieu-kien-de-dang-vien-213-hoan-thanh-nhiem-vu-a23561.html