Vĩnh Phúc: Sức hút từ phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng ở Vĩnh Tường

Nhận thức rõ vai trò to lớn của văn hóa văn nghệ quần chúng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đến các cơ sở chú trọng, thường xuyên quan tâm, chăm lo việc phát triển phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng.

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trở thành món ăn tinh thần bổ ích, tạo sức hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng,...

bai-viet-gui-ban-tuyen-giao-11119-1692417784.png
Hội diễn văn nghệ quần chúng tại đình Hạnh, thôn Phú Hạnh, xã Thượng Trưng

Để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Huyện uỷ Vĩnh Tường đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HU ngày 06/01/2021 của BCH Đảng bộ Huyện ủy về Phát triển Văn hóa và Thông tin huyện, giai đoạn 2021-2025. UBND huyện đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Đề án số 172/ĐA-UBND, ngày 22/01/2021 của UBND huyện Vĩnh Tường về phát triển Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Tường, giai đoạn 2021-2025 nhằm: từng bước xây dựng, bồi đắp, phát huy cốt cách văn hóa đặc trưng của con người đất Phủ Vĩnh Tường; khơi dậy, gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương; hạn chế văn hóa phẩm độc hại xâm nhập vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Dưới ánh sáng Nghị quyết số 04/NQ-HU ngày 06/01/2021 của BCH Đảng bộ Huyện ủy về Phát triển Văn hóa và Thông tin huyện, giai đoạn 2021-2025, cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện thông qua những hoạt động thiết thực, sinh động, cụ thể như: tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng,... Nhờ vậy, các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở Vĩnh Tường với phương châm: “Xây dựng môi trường văn hóa làng xã đặc sắc”, “gìn giữ, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống”,… đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn dân, có sức hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia.

bai-viet-gui-ban-tuyen-giao-12521-1692417813.png
CLB yoga huyện Vĩnh Tường hoạt động thường xuyên, hiệu quả

Theo thống kê đến tháng 7/2023, toàn huyện có 439 Câu lạc bộ  (CLB) Văn hoá văn nghệ, Thể dục thể thao hoạt động thường xuyên hiệu quả (bình quân mỗi thôn, TDP có 2,74 CLB được thành lập và hoạt động thường xuyên, hiểu quả). Do người dân trong huyện sống chủ yều làm nông nghiệp, dịch vụ,… nên hầu hết các CLB sinh hoạt định kỳ vào các buổi tối, nhất là tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Vào những dịp lễ, tết, các thành viên CLB sẽ tăng cường thời lượng để ôn luyện các câu ca, điệu nhạc, chuẩn bị cho các hoạt động sinh hoạt, lễ hội của cộng đồng.

Cùng với hệ thống các thiết chế văn hoá cấp thôn, cấp xã được đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu chính là chất “xúc tác” thúc đẩy các CLB phát triển, nhất là các CLB Dancesport, Dân vũ, Aerobic, Yoga, Cầu lông, Bóng chuyền,...  thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Bởi thế, đến Vĩnh Tường vào các buổi chiều, tối, sáng sớm, tại các nhà văn hoá cấp thôn trong huyện, khi tiếng nhạc Dancesport, Dân vũ,… vang lên thu hút hàng trăm chị em phụ nữ tham gia sau một ngày lào động vất vả “sớm lúa chiều khoai”.

bai-viet-gui-ban-tuyen-giao-13685-1692417837.png
Tối thứ Bảy hằng tuần, các CLB văn hóa văn nghệ hội tụ tại Công viên – Quảng trường huyện Vĩnh Tường để giao lưu, trình diễn

Để tạo sân chơi rộng lớn hơn, có cơ sở để đánh giá đúng, sát với phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng ở Vĩnh Tường trong nững năm gần đầy, năm 2023, lần đầu tiên UBND huyện tổ chức các Chương trình như: Giao lưu các Câu lạc bộ Văn hoá văn nghệ Cấp huyện tại Công viên – Quảng trường huyện vào các buổi tối thứ bảy hằng tuần từ tháng 4 đến tháng 12; Hội thi “Thôn, TDP văn hoá tiêu biểu huyện Vĩnh Tường năm 2023”. Các chương trình mang tầm vóc, quy mô lớn; thời gian kéo dài; chuẩn bị công phu, bài bản. Đây thật sự là nơi quy tụ, là môi trường để các CLB giao lưu, trao đổi, học hỏi, phát triển. Qua đó, từng bước tạo thành nếp sống văn hoá lành mạnh ở cộng đồng dân cư, góp phần tích cực trong rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong Nhân dân.

bai-viet-gui-ban-tuyen-giao-14585-1692417853.png
Tiết mục văn nghệ quần chúng Làng văn hoá kiểu mẫu thôn Đông, xã Phú Đa

Hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng ở Vĩnh Tường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm hướng vào bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; tuyên truyền truyền thống của quê hương, góp phần lan tỏa quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong việc hình thành phong cách giao tiếp ứng xử có văn hóa, trong quan hệ ứng xử, cố kết tình làng, nghĩa xóm, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Trước yêu cầu của cuộc sống ngày càng cao, để phát huy vai trò của hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/NQ-HU ngày 06/01/2021 của BCH Đảng bộ Huyện ủy về Phát triển Văn hóa và Thông tin huyện, giai đoạn 2021-2025. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong cộng đồng làng xã, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Đồng thời, tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động văn hóa văn nghệ, phát huy vai trò của các CLB, khái thác tốt công năng của các thiết chế văn hóa cấp thôn, xã; tiếp tục khai thác các nguồn lực vật chất và tinh thần, đầu tư tương xứng với yêu cầu phát triển văn hóa văn nghệ quần chúng,... Qua đó, góp phần xây dựng, gìn giữ, phát huy, trao truyền những giá trị văn hoá xứ Đoài trên vùng đất Phủ Vĩnh Tường.

Phí Văn Liệu - HUV, Trưởng Phòng VH&TT huyện Vĩnh Tường

Link nội dung: https://www.vanhoavaphattrien.vn/index.php/vinh-phuc-suc-hut-tu-phong-trao-van-hoa-van-nghe-quan-chung-o-vinh-tuong-a20372.html