Những trò đùa cá tháng tư và giá trị giải trí của chúng

Chúc Sơn

01/04/2023 07:28

Ngày cá tháng tư là một ngày đặc biệt trong năm với những trò đùa, lừa đảo và những thách thức đầy sáng tạo. Tuy nhiên, nhiều người có xu hướng xem thường ngày này và cho rằng nó chỉ là một ngày lừa đảo, không có giá trị thực tế. Nhưng, nếu xem xét kỹ hơn, chúng ta có thể nhận thấy rằng ngày cá tháng tư có thể mang lại nhiều giá trị giải trí và mang lại niềm vui cho mọi người.

ca-thang-tu-1680308749.jpg
 

Lch s

Ngày cá tháng tư, hay còn được gi là ngày đùa tháng tư, là mt ngày l được t chc vào ngày 1 tháng 4 hàng năm ti nhiu quc gia trên thế gii. Ngày này được xem là ngày đ mi người chơi nhng trò đùa, gch đá và la đo nhau. Tuy nhiên, ngun gc ca ngày cá tháng tư li không rõ ràng và có nhiu gi thuyết khác nhau.

Mt s người tin rng ngày cá tháng tư có ngun gc t thi Trung C, khi người ta đón chào năm mi vào ngày 1 tháng 4. Trong ngày này, h thường chơi nhng trò đùa và la nhau đ đón năm mi vi nim vui và hng khi. Tuy nhiên, khi lch Gregorian được thiết lp vào năm 1582, mt s quc gia đã thay đi ngày đón năm mi t 1 tháng 4 sang ngày khác, dn đến s nhm ln và người ta vn tiếp tc chơi nhng trò đùa vào ngày 1 tháng 4.

Mt gi thuyết khác cho rng ngày cá tháng tư có ngun gc t mt truyn thuyết Pháp. Theo đó, vào thế k 16, Vua Charles IX ca Pháp đã quyết đnh thay đi lch làm vic ca nước Pháp. Tuy nhiên, thông tin v s thay đi lch này không được truyn đt đến hết toàn b dân chúng, dn đến s nhm ln và mt s người tiếp tc s dng lch cũ. Ngày 1 tháng 4 sau đó tr thành mt ngày đ chơi nhng trò đùa và gch đá nhng người vn s dng lch cũ.

Dù cho ngun gc là gì, thì ngày cá tháng tư đã tr thành mt ngày l ph biến trên toàn thế gii, đem li nhng phút giây gii trí và vui nhn cho mi người.

Li ích

Trước hết, ngày cá tháng tư cung cp cho chúng ta cơ hi đ thư giãn và gii trí.: Nhng trò đùa và thách thc cá nhân có th giúp ta thư giãn và quên đi nhng căng thng trong cuc sng hàng ngày. Ngoài ra, nhng trò đùa còn giúp tăng cường tình đoàn kết và gn kết gia các thành viên trong gia đình, bn bè và đng nghip.

Th hai, ngày cá tháng tư cũng có th to ra nhng bài hc quý giá: Nhng trò đùa có th giúp chúng ta nhn thc được nhng mt trái ca cuc sng, đng thi giúp ta phát trin kh năng tư duy và phn ng nhanh trí. Ngoài ra, nhng trò đùa cũng có th giúp ta hc cách đi phó vi nhng tình hung khó khăn và gii quyết các vn đ mt cách sáng to.

Cui cùng, ngày cá tháng tư có th giúp ta ghi nh nhng giá tr văn hóa và truyn thng: Ti mt s nước, như Pháp và Tây Ban Nha, ngày cá tháng tư được coi là mt phn ca văn hóa đa phương và được k nim bng cách t chc các hot đng văn hóa và gii trí.

Tác hi

Ngày cá tháng tư cũng có th gây hi và không an toàn nếu được thc hin mt cách thiếu suy nghĩ và trách nhim. Dưới đây là mt s lưu ý đ tránh các hu qu tiêu cc:

Các trò đùa gây ra thương tt hoc hy hoi tài sn ca người khác.

Lan truyn thông tin gi mo hoc tin đn có th gây hn lon hoc nh hưởng đến s nghip hoc danh tiếng ca người khác.

La đo người khác đ ly tin hoc tài sn ca h.

Nhng trò đùa mang tính cht phân bit chng tc, gii tính hoc sc tc.

Đăng ti hoc chia s nhng hình nh hoc thông tin mang tính kích đng hoc khó chu.

Đ tránh các hu qu không mong mun và tn hưởng mt ngày cá tháng tư an toàn và vui v, chúng ta cn hành đng vi trách nhim và suy nghĩ trước khi đưa ra bt kỳ mt trò đùa nào. Chúng ta cũng nên tôn trng người khác và không chơi khăm hay làm tn thương h trong bt kỳ trường hp nào.

S ph biến

Ngày cá tháng tư là mt truyn thng ph biến nhiu quc gia trên thế gii.

mi quc gia, người ta có th t chc các trò đùa, chơi khăm, to ra nhng tin đn gi, hay các thông báo khác nhau đ chc cười bn bè hoc gia đình vào ngày này. Trong mt s trường hp, các trang báo cũng sẽ đăng ti nhng bài báo gi đ la đo đc gi.

Ti phương Tây

Hoa Kỳ: Ngày cá tháng tư được k nim rng rãi nước M. Các trang báo, trang web, truyn hình, đài phát thanh và các t chc đa s sẽ đăng ti các tin đn, thông tin sai lch hoc các bài báo gi đ la đo đc gi.

Anh: Ngày cá tháng tư còn được gi là "April Fools' Day" hoc "All Fools' Day", nhng người tham gia sẽ to ra nhng trò đùa và chơi khăm ln nhau.

Canada: Cũng tương t như ti Hoa Kỳ. Các trang báo, đài phát thanh và truyn hình sẽ đăng ti các tin đn, thông tin sai lch hoc các bài báo gi đ la đo đc gi.

Pháp: Ngày cá tháng tư được gi là "Poisson d'Avril", nghĩa là "cá tháng tư", người Pháp sẽ đt nhng chiếc cá gi trên lưng người khác và đùa vi h.

Đc: Ngày cá tháng tư được gi là "Aprilscherz", người Đc cũng sẽ t chc các trò đùa, to ra các tin đn gi đ la đo bn bè hoc gia đình.

Ngoài ra, nhiu quc gia khác như Úc, Tây Ban Nha, Ý, B Đào Nha, Hà Lan, Thy Đin và Na Uy cũng có truyn thng k nim ngày này.

Ti châu Á

Nht Bn: Ngày này được gi là "エイプリルフール" (Eipuriru Fūru), có nghĩa là "April Fool", người ta thường s dng các chiêu thc chơi khăm nhm gii trí.

Trung Quc: Ngày cá tháng tư được gi là "愚人" (yúrén jié), có nghĩa là "ngày ca người di kh". Người Trung Quc cũng thường s dng các chiêu thc chơi khăm, to ra các tin đn gi và chia s chúng trên mng xã hi.

Hàn Quc: Ngày cá tháng tư được gi là "41" (sa-wol-il), tương đương vi "April 1st" trong tiếng Anh, người ta thường s dng các chiêu thc chơi khăm và đăng ti các tin đn gi trên mng xã hi.

n Đ: Ngày cá tháng tư được gi là "अप्रैल फूल" (April Fool)  Tuy nhiên, không phi người n Đ nào cũng biết đến ngày này hoc tham gia vào các trò đùa trong ngày này.

Các quc gia châu Á khác như Malaysia, Indonesia và Philippines cũng có truyn thng k nim ngày cá tháng tư. Tuy nhiên, truyn thng này không được ph biến rng rãi như các nước phương Tây.

Đông Nam Á

Ngày cá tháng tư không phi là mt ngày k nim chính thc trong nhiu quc gia Đông Nam Á, tuy nhiên mt s quc gia có nhn thc và truyn thng đùa gin, chơi khăm vào ngày này. Các quc gia này bao gm:

Indonesia: Ngày cá tháng tư Indonesia được gi là "Hari April Mop" và cũng như các quc gia khác, ngày này là mt dp đ chơi khăm và đùa gin vi bn bè và gia đình.

Philippines: Ngày cá tháng tư cũng được nhn ra ti Philippines và được gi là "Araw ng mga Santos Inocentes" (Ngày ca các thiên thn vô ti). Trong ngày này, người ta cũng chơi khăm và đùa gin vi nhau.

Thái Lan: Thái Lan, ngày cá tháng tư không được k nim rng rãi, tuy nhiên, mt s người vn chơi khăm và đùa gin vào ngày này.

Ngoài ra, mt s quc gia Đông Nam Á khác như Malaysia, Singapo và Vit Nam không có truyn thng k nim ngày cá tháng tư và trò chơi khăm vào ngày này.

Châu Phi

Ngày cá tháng tư không phi là mt ngày k nim ph biến châu Phi và không phi tt c các quc gia châu Phi đu có truyn thng k nim ngày này. Tuy nhiên, mt s quc gia châu Phi có nh hưởng ca truyn thng phương Tây, ngày cá tháng tư đã được nhn ra và tr thành mt ngày đc bit đ chơi khăm, đùa gin và gii trí, bao gm:

Nam Phi: Ngày cá tháng tư là mt ngày đc bit đ chơi khăm và đùa gin, tương t như các nước phương Tây. Tuy nhiên, truyn thng k nim ngày này ti Nam Phi không ph biến bng các nước phương Tây.

Nigeria: Ngày cá tháng tư cũng được nhn ra và tr thành mt ngày đc bit đ chơi khăm và đùa gin.

Ngoài ra, mt s quc gia châu Phi khác như Kenya, Ghana và Uganda cũng có truyn thng nhn ra và trò chơi vào ngày cá tháng tư, tuy nhiên, truyn thng này không ph biến rng rãi như các nước phương Tây.

Châu M La Tinh

Ngày cá tháng tư được k nim din ra các trò chơi khăm ti mt s quc gia châu M La Tinh, bao gm:

México: Ngày cá tháng tư được gi là "Día de los Santos Inocentes" (Ngày ca các thiên thn vô ti), được k nim vào ngày 28/12. Trong ngày này, người ta cũng có trò chơi khăm và đùa gin vi nhau.

Brazil: Ngày cá tháng tư Brazil được gi là "Dia da mentira" (Ngày nói di). Trong ngày này, người ta cũng chơi khăm và đùa gin vi nhau.

Argentina: Ngày cá tháng tư còn được gi là "Día de los Inocentes" (Ngày ca các thiên thn vô ti), tương t như ti México. Trong ngày này, người ta cũng trò chơi khăm và đùa gin vi nhau.

Các quc gia châu M La Tinh khác như Chile, Peru, Colombia và Venezuela cũng có truyn thng k nim ngày cá tháng tư và trò chơi khăm trong ngày này, tuy nhiên, truyn thng này không ph biến rng rãi như các nước phương Tây.

*

Ngày cá tháng tư là mt ngày l không chính thc nhưng rt ph biến trên toàn thế gii, được t chc vào ngày 1 tháng 4 hàng năm. Ngày này là cơ hi đ mi người chơi nhng trò đùa và la nhau, đem li nim vui và gii trí cho mi người, tuy có nhng trường hp gây ra nhng hu qu không mong mun.

Ngoài ra, ngày cá tháng tư cũng có mt lch s lâu đi, mc dù ngun gc ca nó vn còn mơ h và có nhiu gi thuyết khác nhau. Điu quan trng là ngày cá tháng tư đã tr thành mt phn văn hóa và truyn thng ca nhiu quc gia trên thế gii, đem li nhiu nim vui và tiếng cười cho mi người.

Vì vy, chúng ta nên hiu và tôn trng ngày cá tháng tư như mt ngày l gii trí, đng thi tránh gây hi cho người khác trong quá trình chơi nhng trò đùa. Chúng ta có th tn hưởng và đón ch ngày này vi nhng ý tưởng trò đùa mi l, vui nhn và sáng to, mang đến nim vui và n cười cho mi người.

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Những trò đùa cá tháng tư và giá trị giải trí của chúng" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn