Kiên Giang: “Giải pháp phát triển kinh tế tập thể bền vững”

Ngày 5/11 tại Tp. Rạch Giá, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã hội thảo “Giải pháp phát triển kinh tế tập thể bền vững” năm 2023 với sự tham dự của 70 lãnh đạo Hợp tác xã, Tổ hợp tác.

1-kien-giang-1699211121.jpg

Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Kiên Giang phát biểu

 

Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, nêu rõ: Kiên Giang hiện có 543 Hợp tác xã, tạo việc làm cho 10.251 lao động; 2.220 Tổ hợp tác, tạo việc làm cho 7.069 lao động thời vụ. Một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp và HTX triển khai còn chậm, nguồn lực phân bổ còn hạn chế, việc tháo gỡ khó khăn về vốn, thiết bị, cơ sở vật chất của HTX chưa đáp ứng được nhu cầu, một số cấp uỷ, chính quyền xã chưa thực sự quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể, phát triển Hợp tác xã.

Các HTX, THT phần lớn hoạt động quy mô nhỏ, cách tổ chức theo kinh nghiệm truyền thống nên hiệu quả chưa cao, chưa phát huy hết tiềm năng phát triển của kinh tế tập thể. Việc phát triển thành viên mới để nâng cao quy mô sản xuất còn chậm, trình độ kiến thức, năng lực, tâm huyết của bộ máy quản lý HTX còn hạn chế, có nơi chưa cử cán bộ tập huấn nghiệp vụ quản lý HTX và kế toán, phần lớn các HTX hoạt động không có hiệu quả nên chưa thực hiện trả lương cho bộ máy quản lý hoạt động, chưa tiếp cận với các nguồn vốn vay hỗ trợ.

 Một số cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã có quan tâm hỗ trợ thành lập HTX, THT mới, nhưng chưa thường xuyên quan tâm đến công tác khảo sát, góp ý chấn chỉnh củng cố hoạt động các loại hình này, nên chất lượng hoạt động các HTX, THT chậm nâng lên, thiếu chiều sâu và còn chạy theo thành tích số lượng thành lập HTX theo tiêu chí về chuẩn Nông thôn mới.

Sự gắn kết, chia sẻ, hỗ trợ từ hai phía của một số doanh nghiệp và HTX, THT chưa nhiều, hiệu quả chưa cao, chưa có chiều sâu và thiếu tính bền vững… nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của mô hình kinh tế hợp tác. Việc áp dụng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể về lĩnh vực nông nghiệp còn một số hạn chế, chậm triển khai, đặc biệt là chính sách tín dụng cho vay vốn mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Nguồn nhân lực của bộ máy quản lý HTX, THT còn hạn chế như: Trình độ quản lý chưa được đào tạo bài bản, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển theo nhu cầu nền kinh tế số hiện nay; Quy mô sản xuất của các HTX và THT còn nhỏ, sản xuất theo mô hình truyền thống nên hiệu quả hoạt động của HTX, THT và kinh tế nông hộ của xã viên chưa cao.

Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, đề xuất, để phát triển, các hợp tác xã phải hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc hỗ trợ, tương trợ thành viên tốt hơn trong sản xuất, đời sống; phải mua chung, bán cùng để kiểm soát chất lượng, đảm bảo số lượng hàng hóa lớn, lâu dài, tăng khả năng làm dịch vụ… nhằm lấy chiết khấu phục vụ hoạt động Hợp tác xã.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Dũng, cho rằng, hiện nay các Hợp tác xã của tỉnh Kiên Giang có quy mô nhỏ, thiếu vốn, thiếu cơ sở vật chất, 85% Hợp tác xã có nhu cầu vay vốn ngân hàng nhưng chỉ có 0,6% số Hợp tác xã tiếp cận được vốn.

2-kien-giang-1699211191.jpg

Hội nông dân tỉnh Kiên Giang ký kết nghĩa với đại diện Công ty Lộc Vàng NKG

 

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Kiên Giang đề nghị, trong thời gian tới, Liên Minh HTX tỉnh và Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý cho Ban Giám đốc, HĐQT, Ban Kiểm soát và kế toán của các HTX; hỗ trợ cho các HTX đi tham quan, học hỏi các mô hình HTX hoạt động hiệu quả trong và ngoài tỉnh; làm cầu nối giới thiệu doanh nghiệp hợp đồng liên kết cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho HTX.

Hội Nông dân cấp huyện, Thành phố cần chủ động trong tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp tốt với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để thường xuyên tổ chức khảo sát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể. Mỗi Hội Nông dân huyện, thành phố cần chọn 01 HTX hoặc 01 THT đang hoạt động có hiệu quả do Hội Nông dân vận động thành lập làm điểm để hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện, thành phố.

Dịp này, Hội nông dân tỉnh Kiên Giang ký kết hợp tác với Công ty Lộc Vàng NKG, Nguyên Bảo Long, Đại Hoàng Yên A.C.T. Công ty TNHH Đại Hoàng Yên A.C.T tặng 56 bộ đèn năng lượng mặt trời cho Hội nông dân tỉnh Kiên Giang.