Cơ hội và thách thức nghề nghiệp của giáo viên nước ngoài tại Việt Nam

Với những ai muốn trở thành giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam, Robert khuyên họ nên thử. Nếu có đủ điều kiện và tư duy phù hợp, công việc này sẽ mang lại nhiều niềm vui và bổ ích.

Cơ hội nghề nghiệp với các giáo viên nước ngoài tại Việt Nam

Tại Việt Nam những năm gần đây, việc học với giáo viên người nước ngoài trở nên khá phổ biến, đặc biệt với bộ môn ngoại ngữ. Cha mẹ Việt Nam thường có xu hướng tin tưởng và an tâm hơn khi cho con học ngoại ngữ trực tiếp với giáo viên đến từ quốc gia sử dụng thứ tiếng con mình theo học. Chính vì vậy, môi trường giáo dục tại Việt Nam đang là cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp của rất nhiều giáo viên ngoại quốc. 

Là một giáo viên đến từ Anh đã đến Việt Nam được hơn 4 năm và đã dành phần lớn thời gian của mình để truyền đạt kiến thức tiếng Anh cho học sinh tại Trường Tiểu Học Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội; anh Robert Turner chia sẻ: “Là người nước ngoài sinh sống tại đây, dạy tiếng Anh là một trong số những công việc bạn có thể làm. Dạy học thực sự là một cơ hội tốt để tôi có thể làm điều gì đó khác biệt, bổ ích hơn, điều mà tôi có thể thấy được kết quả. Bởi trước đây tôi chỉ làm cho những công ty, nhà hàng lớn… nên đây là một sự thay đổi”.

a-1718855292.jpg
Giáo viên dạy tiếng Anh tại Trường Tiểu học Trung Yên, Hà Nội - Robert Turner

Những khó khăn

Lựa chọn ở lại Việt Nam để theo đuổi sự nghiệp, các giáo viên nước ngoài phải làm quen với môi trường và văn hóa hoàn toàn khác. Việc thích nghi và hòa hợp với các em học sinh Việt Nam là một điều họ phải làm tốt trước khi quyết định sống lâu dài với nghề giáo tại đây.

Trước vấn đề này, anh Robert chia sẻ: “Việt Nam là nơi duy nhất tôi dạy nên tôi phải thích nghi với văn hóa ở đây (nói chung), tôi đoán vậy. Tôi muốn nói rằng thách thức lớn nhất trong việc dạy học sinh Việt Nam có lẽ là phát âm. Học sinh Việt Nam có xu hướng không phát âm được phụ âm cuối của từ. Thật sự rất khó để dạy các em phát âm từ trong tiếng Anh như bình thường, vì ở Việt Nam, họ (người Việt) phát âm khác. Tôi đoán là ngữ pháp cũng vậy, ngữ pháp tiếng Việt khá đơn giản, trong khi đó trong tiếng Anh, đôi khi nó rất phức tạp. Đó là những điều tôi thấy khó khăn”. 

Chia sẻ thêm về một tiết học bình thường của mình, anh Robert nói: “Ở các trường công lập, các tiết học rất ngắn, chỉ kéo dài 30-40 phút, chương trình học có nhịp độ khá nhanh nên các em (học sinh) có nhiều nội dung phải học và không có nhiều thời gian để làm. Thông thường, chúng tôi có 5-10 phút đầu tiên để giới thiệu ngôn ngữ, từ vựng mới, luyện phát âm, sau đó là giới thiệu ngữ pháp, sau đó chúng tôi sẽ thực hiện một hoạt động thực hành, một hoạt động sáng tạo mô phỏng. Giáo án thường là P-P-P (Present-Practice-Produce)”.

Càng ngày, việc giảng dạy ngoại ngữ tại Việt nam càng được coi trọng và đầu tư, nếu trước đây những yêu cầu đối với giáo viên nước ngoài không quá khắt khe thì hiện tại, người nước ngoài muốn giảng dạy tại Việt Nam cần có bằng cấp thuộc ngành giáo dục hoặc tiếng Anh. Đây là một điều tích cực để chọn lọc đội ngũ giáo viên chất lượng phục vụ cho nền giáo dục nước ta. Cũng vì điều này mà các giáo viên ngoại quốc bắt buộc phải nâng cao bản thân để tìm kiếm công việc tốt tại Việt Nam. Có nhiều người đã quyết định gắn bó lâu dài với nghề giáo và sinh sống tại đây, cũng có những người chỉ chọn làm giáo viên tại Việt Nam trong một thời gian nhất định.

Đối với Robert, anh cho rằng: “Về trung hạn, tôi nghĩ, có lẽ không phải là mãi mãi. Đây không thực sự là nơi mà bạn có thể nghỉ hưu như một người nước ngoài. Nhưng về trung hạn, có thể trong 3-4 năm tới. Và sau đó có lẽ tôi sẽ chuyển đi nơi khác. Bạn gái tôi hiện cũng đang học thạc sĩ nên khi cả hai chúng tôi đều có bằng thạc sĩ, có lẽ chúng tôi có thể đi nơi khác”.

Lời khuyên dành cho người nước ngoài muốn giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

Tuy không lựa chọn gắn bó lâu dài với Việt Nam, Robert vẫn nhận thấy đây là môi trường làm việc tốt đẹp và nhấn mạnh lời khuyên dành cho những người ngoại quốc muốn tới Việt Nam giảng dạy: “Tôi muốn nói là hãy thử. Nếu bạn đủ điều kiện, có tư duy đúng đắn để trở thành một giáo viên, và thích làm việc với trẻ em, thì bạn chắc chắn nên thử. Tôi rất thích công việc đó, đến từ một nghề nghiệp khác, thật vui khi được đảm nhận vai trò giảng dạy. Thật vui khi thấy sự tiến bộ của bọn trẻ và thấy chúng phát triển”.

Đối với các giáo viên ngoại quốc nói chung và giáo viên giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam nói riêng, tuy vẫn còn một số khó khăn cần thích nghi nhưng để gắn bó lâu dài với nghề, việc hiểu rõ và vượt qua những khó khăn này là cần thiết. Nước ta vẫn là một đất nước thân thiện và có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp dành cho giáo viên ngoại quốc. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho những giáo viên nước ngoài ấy không chỉ đem lại lợi ích về giáo dục cho các thế hệ trẻ của Việt Nam mà còn đem lại lợi ích về văn hóa và nhiều khía cạnh khác của đất nước. Hiện tại, đưa các giáo viên ngoại quốc giảng dạy trong các chương trình quốc tế và giảng dạy ngoại ngữ tại trung tâm hay thậm chí là trường học tại Việt Nam vẫn đang là một điều tích cực và nên được tiếp tục mở rộng hơn nữa.

 


BÀI BÁO TIẾNG ANH:

Occupational opportunities and challenges for english teachers in Vietnam

To those who want to be English teachers in Vietnam, Robert advised them to try. If you’re qualified and have the right kind of mindset, this job will bring much joy and meaning.

 

Occupational opportunities for foreign teachers in Vietnam

In recent years, learning with foreign teachers has become popular, especially in learning English. Vietnamese parents tend to trust and feel more secure when letting their children learn a foreign language directly with native teachers. Therefore, the educational environment in Vietnam has many good opportunities for foreign teachers to develop their careers.

As a teacher from England who has been in Vietnam for more than 4 years and has spent most of his time imparting English knowledge to students at Trung Yen Primary School - Cau Giay - Hanoi, Mr. Robert Turner shared: “As a foreigner here, that (teaching English) is kind of one of the only jobs you can do. It’s a nice opportunity to do something different, more rewarding, something that you can see the result. Because previously I was just working for big companies, restaurants... so this is different.”

a-1718855292.jpg
An English teacher at Trung Yen Primary School, Hanoi - Robert Turner

Difficulties

Choosing to stay in Vietnam to pursue their career, foreign teachers must get used to a completely different environment and culture. Adapting and getting along with Vietnamese students is something they must do well before deciding to stick with the teaching profession here. Regarding this problem, Robert shared: “This (Vietnam) is the only place I’ve taught, so I have to adapt to the culture here (in general), I guess. I’d say the biggest challenge of teaching Vietnamese students is probably pronunciation. Vietnamese students tend to not pronounce the final consonant sound of words. It’s really hard to train them to pronounce the words in English as they should be, because in Vietnam, they (Vietnamese people) pronounce differently. Grammar as well, I guess, Vietnamese grammar is quite simple, whereas in English, sometimes it’s very complicated. That’s the things I struggle with.”

Sharing more about how a usual class takes place, Mr. Robert said: “In public schools, the lessons are very short, only for 30-40 minutes, and the curriculums are quite fast-paced, so they (students) have a lot of content to get through and not much time to do it. Usually, we have the first 5-10 minutes introducing the language, new vocabulary, practicing pronunciation, and then introducing the grammar, and then we will do a practice activity, a mock creative activity. The lesson plan is usually P-P-P (Present-Practice-Produce)”.

Foreign language teaching in Vietnam is increasingly valued and invested in. If in the past the requirements for foreign teachers were not too strict, now foreigners who want to teach in Vietnam need to have a degree in education or English. This is a positive thing to select a team of quality teachers to serve our country's education system. Because of this, foreign teachers are encouraged to improve themselves to find good jobs in Vietnam. There are many who have decided to stick with the teaching profession for a long time and live here, while others only choose to be teachers in Vietnam for a certain period of time. As for Robert, he said “For the medium term, I think, probably not forever. It’s not really a place that you can retire as a foreigner. But medium term, in the next 3-4 years, maybe. And then maybe I’ll move somewhere else. My girlfriend’s also studying for a master’s right now, so when we both have our master’s, we can go somewhere else, probably”.

 

Bits of advice for those who want to be English teachers 

Although he did not choose to stay long-term in Vietnam, Robert still found this to be a good working environment and emphasized his advice for foreigners who want to come to Vietnam to teach: “I’d say to try. If you’re qualified for it, and you have the right kind of mindset to be a teacher and enjoy working with kids, then it’s definitely worth trying. I enjoyed it, coming from a different career, it’s nice to come to a teaching role. It’s nice to see the kids’ improvement and to see them develop.”

For foreign teachers in general and foreign-language teachers in Vietnam in particular, although there are still some difficulties that need to be adapted, to stick with the profession for a long time, it is important to understand and overcome these difficulties. Our country is still a friendly country and has many career development opportunities for foreign teachers. Creating favorable conditions for foreign teachers not only brings educational benefits to Vietnam's young generations but also benefits the culture and many other aspects of the country. Currently, bringing foreign teachers to teach in international programs and teach foreign languages ​​at centers or even schools in Vietnam is still a positive thing and should continue to develop further.