Mùa chuột đồng

Vào tháng mười âm lịch, khi mà lúa ngoài đồng đã chín vàng vào mùa thu hoạch, thì cũng là lúc quê tôi rộ lên mùa săn bắt chuột đồng.