Sơn Đại Việt (DVG) hợp tác đầu tư cùng TCTC phát triển dự án 10.000ha trồng cây hông

Ngày 11-12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt và Công ty Cổ phần Đầu tư TCTC Quảng Bình đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đầu tư trồng 10.000ha cây hông từ địa phận Quảng Bình trở ra các tỉnh phía Bắc với trị giá đầu tư 2.200 tỷ đồng.