Lạng Sơn: Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương trong tỉnh, những năm qua, Lạng Sơn tập trung quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phục vụ xuất khẩu. Nhờ đó, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng xuất khẩu hàng hóa địa phương năm 2022 vẫn đạt hơn 142 triệu USD, tăng 9,23% so với cùng kỳ.