Cận cảnh vườn quất hơn 600 gốc dự kiến thu lợi nhuận 200 triệu đồng

Mặc dù chỉ có khoảng 50% diện tích đủ điều kiện tiêu thụ trong dịp Tết 2024 nhưng vườn quất cảnh của anh Nguyễn Văn Thao ước vẫn thu lãi khoảng 200 triệu đồng.