Dự án “Hoàn thiện vẻ đẹp phụ nữ 2022” chính thức khởi động

Khi đề cập đến vẻ đẹp chuẩn mực của người phụ nữ ngày xưa người ta thường nhắc tới công dung ngôn hạnh. Tuy nhiên ở thời đại mới, ngoài việc đảm việc nước, giỏi việc nhà người phụ nữ còn biết yêu thương bản thân để hoàn thiện vẻ đẹp của chính mình hơn nữa, phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại.