Vĩnh Phúc: Văn hóa Tam Đảo danh thắng và tâm linh (Bài 4): Lễ hội Tây Thiên - Giao lưu và phát triển

Từ xa xưa, miền đất Tổ Vĩnh Phúc vốn được coi là một trong những trung tâm hội tụ và lan tỏa tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam. Tín ngưỡng thờ Mẫu xuất hiện rất sớm ở Tây Thiên.