Nếu theo "Quẻ dịch" bạn hoàn toàn có thể mở ngẫu hứng một trang "Lục bát mỗi ngày" để tự xem "bói" cho mình và bạn bè!

Trân trọng giới thiệu CCB, Doanh nhân Đồng Văn Bột - Chủ tịch Thép Chính Đại – với bài viết ngẫu hứng, nhưng rất thú vị, nhìn dưới góc độ văn hoá truyền thống, về tác phẩm "Lục bát mỗi ngày".