Hướng về Nam: Nhớ thuở “Khẩn hoang lập ấp” của Chúa tiên Nguyễn Hoàng (Bài 2)

Biết bao mồ hôi, xương máu đã trải dài theo dãy Hoành Sơn và Trường Sơn đổ xuống trên mảnh đất phương Nam. Đó là một bản trường ca hùng tráng về tâm hồn và khí phách của không biết bao nhiêu thế hệ người Việt đã “khẩn hoang lập ấp”, chống chọi với thiên tai khắc nghiệt và giặc ngoại xâm, biến mảnh đất hoang vu này thành một vùng trù phú..