Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng ngày 19/6/2024, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024). Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ chủ trì buổi gặp mặt.
1-1718781179.jpg

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024)

Trong 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch   

Tại cuộc gặp mặt, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  đã thông tin, trao đổi về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý II, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2024.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2024 là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị; dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chắc chắn, linh hoạt, sát thực tiễn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân; kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên nhiều phương diện: Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc tiếp tục được kế thừa, bảo tồn, tôn tạo và phát triển, quan tâm bố trí nguồn lực của Nhà nước và phát huy các nguồn lực xã hội cho lĩnh vực văn hóa. Phong trào thể thao quần chúng được thúc đẩy mạnh mẽ, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực. Du lịch Việt Nam chứng kiến sự phục hồi, phát triển ấn tượng trong những tháng đầu năm 2024. Tổng lượng khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 7,58 triệu lượt, tăng  65% so với cùng kỳ năm 2023; khách du lịch nội địa ước đạt 52,5 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 352,2 nghìn tỷ đồng.

3-1718781236.jpg

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ chúc mừng đội ngũ những người làm báo

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2024

Trong quý III năm 2024, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo triển khai Chương trình Hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030;  Kết luận số 76-KL/TW ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, với phương châm “tăng tốc, sáng tạo, về đích”, tích cực góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Tập trung xây dựng các văn bản, đề án trong Chương trình Công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024, tập trung hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án trong quý III/2024. 

Tiếp thu, hoàn thiện Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 sau khi Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm tại tỉnh Ninh Thuận; Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị; Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI tại tỉnh Lạng Sơn; Liên hoan Nghệ thuật Hát then, Đàn tính các  dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam; Hội thi Diễn xướng dân gian văn hoá các dân tộc; Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII…

Chuẩn bị cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024; tiếp tục chuẩn bị lực lượng tham dự vòng loại Paralympic tại Pháp, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ VI (AIMAG6) tại Thái Lan và các giải thể thao quốc tế năm 2024.

 Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23.2.2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2024. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch.

Báo chí đồng hành vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ đã thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi tới đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và những người làm báo lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Bà Thủy nhận định báo chí đang đứng trước nhiều thời cơ để phát triển nhưng cũng không ít thách thức. Nhiều phương thức truyền thông mới ra đời, trực tiếp cạnh tranh quyết liệt với báo chí truyền thống. Trong bối cảnh vừa phải đảm bảo thực hiện chức năng của báo chí cách mạng, vừa thực hiện tự chủ về báo chí; sự cạnh tranh quyết liệt thị phần bạn đọc, thị phần quảng cáo của các nền tảng mạng xã hội… đặt lên vai những người làm báo nhiều lo toan, trăn trở.

"Công nghệ báo chí có phát triển tới đâu thì cũng không thể thay thế được vai trò của con người, cũng như không thể thay thể được tầm vóc trí tuệ, phẩm chất, lý tưởng cách mạng cao đẹp của những người làm báo. Như Bác Hồ đã căn dặn: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang”; “cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Những người làm báo luôn có vị trí, vai trò đặt biệt trong tiến trình phát triển của đất nước nói chung và ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch nói riêng", Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nói.

Thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp thu, hoàn thiện Dự án Luật Di sản Văn hoá (sửa đổi) và Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Bộ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của báo chí trong công tác truyền thông, cũng như thông tin, phản ánh quá trình hoàn thiện những văn bản quy phạm pháp luật mới của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các nghị định liên quan đến xét và công nhận danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, khu dân cư tiêu biểu...

Thông tin về Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai, Thứ trưởng nhìn nhận, đây là diễn đàn để các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời có những bài viết phản ánh toàn diện, sâu sắc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là kênh thông tin để Bộ kịp thời nắm bắt được những vấn đề mới, nhạy cảm, cần có sự quan tâm trong công tác quản lý của ngành qua sự phản ánh của báo chí.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra tại Hà Nội dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa 28/8.