Hội thảo góp ý cho tài liệu tập huấn khuyến nông  về sản xuất Nông nghiệp Hữu cơ

Thế Anh

09/11/2021 16:12

Sáng ngày 09/11/2021 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo góp ý cho tài liệu tập huấn khuyến nông về sản xuất Nông nghiệp Hữu cơ.

Sáng ngày 09/11/2021 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo góp ý cho tài liệu tập huấn khuyến nông về sản xuất Nông nghiệp Hữu cơ. Về dự hội thảo có sự tham gia, góp mặt của trên 70 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo và cán bộ thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm khuyến nông các tỉnh, Các chuyên gia, Các tổ chức Phi Chính phủ, các HTX và các cá nhân quan tâm. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

ht3-1636448878.jpg

Chị I Voan Cố vấn Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại

Sau lời phát biểu khai mạc của TS. Nguyễn Viết Khoa, đại diện cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hội nghị đã nghe 05 bài trình bày về nông nghiệp hữu cơ trong đó:

Bài 1. Tổng quan về nông nghiệp hữu cơ

Bài 2. Tiêu chuẩn, hệ thống quản lý và quy trình chứng nhận sản phẩm hữu cơ

Bài 3. Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Bài 4. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Bài 5. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.

ht1-1636448928.jpg
ht2-1636448948.jpg Các đại biểu tham dự Hội thảo tại các điểm cầu

Sau 5 bài trình bày hội thảo đã thảo luận mở với những góp ý có giá trị từ các cán bộ, lãnh đạo thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các góp ý của đại diện PGS Việt nam, của Tầm nhìn thế giới, của đại diện chương trình hỗ trợ rừng và trang trại thuộc Hội Nông dân Việt Nam. Những góp đã được đơn vị soạn thảo tài liệu tiếp thu và điều chỉnh bổ sung vào tài liệu.