Hoạt động của Chùa Kim Chi trong tháng lễ kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời

Dành trọn vẹn một ngày để tụng kinh niệm phật cầu cho quốc thái dân an hướng tới đạo hiếu tu tâm làm việc thiện đó là những hoạt động được các phật tử ở chùa Kim Chi, thành phố Hải Dương phát nguyện trong tháng lễ kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.