Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng làm việc tại Tỉnh ủy Hòa Bình

Ngày 18/6/2024, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng do ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đi cùng đoàn công tác còn có đồng chí Châu Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các đồng chí thành viên Tiểu ban, Tổ Biên tập.

2-1718774344.png

Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng làm việc tại Tỉnh ủy Hòa Bình

Về phía tỉnh Hòa Bình có các lãnh đạo: Nguyễn Phi Long - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.

Báo cáo cho biết, chặng đường 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình với tinh thần tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm, lấy hiệu quả làm thước đo, không rập khuôn, gò bó, từng bước khắc phục khó khăn và vươn lên mạnh mẽ.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế có bước phát triển vượt bậc, từ nền kinh tế kế hoạch hóa, tự cấp, tự túc, tập quán sản xuất lạc hậu, thuần nông chuyển sang nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa; kinh tế thường xuyên tăng trưởng từ 7 - 12% qua các thời kỳ. Các ngành công nghiệp, dịch vụ dần xuất hiện và chiếm tỷ trọng ngày càng cao; thu ngân sách tăng đáng kể; xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD; thu nhập của người dân tăng lên.

Cơ sở hạ tầng từ thành thị đến nông thôn có thay đổi lớn. Từ chỗ tỷ lệ mù chữ cao, đến nay toàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các thời kỳ; năm 2016 chiếm 24,38%, đến hết năm 2023 giảm còn 9,2%...

Đặc biệt trong 3 năm gần đây, mặc dù môi trường biến động, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện các đột phá chiến lược.

Tỉnh Hòa Bình duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ở mức 4,27%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng đã có sự đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ các cấp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những vấn đề như: Năng suất lao động, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Hòa Bình còn thấp so cả nước; sự phân hóa giàu, nghèo diễn ra khá rõ giữa các tầng lớp dân cư; sự phân hóa xã hội sâu sắc giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa các nhóm nghề và nhóm người có thu nhập khác nhau: văn hóa chưa được quan tâm tương xứng với lĩnh vực kinh tế, chính trị; mặt trái của nền kinh tế thị trường ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống chính trị, vướng mắc về cơ chế, chính sách cần phải tháo gỡ, tiếp tục đổi mới; các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thời gian tới.

Đồng thời, các đại biểu tỉnh Hòa Bình đã kiến nghị và đề xuất với đoàn công tác một số nội dung liên quan công tác đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; về biên chế; công tác cán bộ; lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; nông nghiệp và phát triển nông thôn; công thương; giáo dục và đào tạo; văn hóa; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…

Theo đó, tỉnh Hòa Bình đề nghị Trung ương xem xét duy trì sự ổn định về tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị; có cơ chế lựa chọn, đánh giá, sàng lọc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có chính sách đột phá trong quy hoạch, bổ nhiệm nhân tài; hoàn thiện chính sách về đầu tư công; có cơ chế ưu tiên kinh phí đầu tư hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn; chính sách phát triển mầm non ngoài công lập, bảo đảm thu nhập và đời sống cho đội ngũ nhà giáo; bổ sung nguồn lực cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

1-1718774369.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hòa Bình qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương. Đồng thời chỉ ra hạn chế, khó khăn của tỉnh trong một số lĩnh vực hoạt động, gợi mở một số vấn đề để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như: Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đầy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển văn hóa, trong đó chú trọng bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mường và nền văn hóa Hòa Bình; thực hiện phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh; chú trọng ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực cho việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển khá vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình.