Buôn bán thời Cô Vít

Cô nhân viên người Nga bị sái chân, nghỉ làm, tôi phải trực tiếp đứng bán hàng "chăn khách"... kể ra, cũng có nhiều chuyện vui.