Kiên Giang: Kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng

Ngày 09/01 hàng năm, huyện Hòn Đất thường tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày hi sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng.