Bồi hồi cuối năm

Cuối năm, mang một chút xuân đến các Mẹ cùng đồng đội, thương bệnh binh. Cũng là dịp để anh em cùng Tiểu đoàn ngồi lại với nhau lâu hơn.