Ban Tuyên Huấn Khu V Anh hùng: Báo "Cờ giải phóng" Trung trung bộ

Nhà báo Đặng Minh Phương (chính diện)  và nhà báo Kim Tuấn     Ngày 20-12-1962, tại khu căn cứ kháng chiến miền Tây tỉnh Quảng Nam, báo Cờ giải phóng, cơ quan của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Trung trung...