Tuyên Quang: Chiêm Hóa bao phủ tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đảm bảo độ bao phủ vắc-xin ở các nhóm tuổi theo quy định.