Hà Giang: Phát triển thương hiệu sản phẩm từ tam giác mạch

Cây tam giác mạch đang được đánh giá là cây xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho nông dân vùng biên giới Hà Giang. Các địa phương đã chú trọng phát triển diện tích, nâng cao năng suất và chất lượng trong trồng loại cây này để người dân áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao.